Fungsi & Peranan PDF Print E-mail

   Fungsi:-

 • Menyemai tautan atau "connectedness" antara universiti (Alma Mater) dengan Alumni dan juga kalangan sesama mereka.
 • Memupuk dan mengekalkan kerjasama yang berterusan antara Alumni dengan UMS ke arah kebaikan Alumni dan pemantapan pembangunan UMS sendiri.
 • Memudahcara kepada Alumni sebagai rakan kongsi kepada agensi-agensi kerajaan/swasta dalam mengendali keperluan sumber tenaga kerja, seminar, persidangan, ceramah dan sebagainya yang melibatkan universiti.
 • Dengan penglibatan Alumni luar Negara, maka lebih meluas lagi litupan oleh UMS dalam ertikata "libat sama global".
 • Persepaduan kekuatan sedia ada dalam UMS ditambah pula dengan kemahiran, kecekapan dan keupayaan dari sektor Alumni, akan menghasilkan pemantapan kapasiti secara sinergi.
 • Membantu UMS menjana dana, membawa Alumni memberikan maklumbalas untuk penambahbaikan kecemerlangan imej, kurikulum dan kokurikulum dsb.
 • Membantu UMS dalam perancangan terutamanya ke atas pensegmenan pasaran, khususnya dalam konteks pengantarabangsaan.

 

   Peranan:-

 • Sebagai pengantara bagi pakatan strategik antara UMS dengan Alumninya  baik dari sektor awam dan swasta, dalam mahupun luar Negara.
 • Mengadakan program-program yang melibatkan Alumni melalui sumbangan kepakaran dan kemahiran mereka yang dapat dikongsi bersama kepada bakal graduan untuk peningkatan diri dan kerjaya mereka kelak.
 • Menyokong usaha Universiti untuk merealisasikan hasrat Alumni dalam member sumbangan kepada pembangunan Universiti dan kebajikan pelajar.
 • Menghubungkan dan menyelaras semua pengurusan dan aktiviti Alumni yang dijalankan oleh Chapter-Chapter Alumni UMS.
 • Mewujudkan dan mengamalkan kerjasama yang berterusan dengan Alumni untuk pembangunan kebajikan pelajar dan sokongan kepada agenda pembangunan Universiti.
 • Merangka rancangan jangka panjang untuk penjanaan dana Tabung Amanah Alumni dan memanfaatkan dana tersebut untuk pembangunan Universiti dan Alumni amnya.
 • Mengharumkan nama dan reputasi UMS dalam landskap pendidikan tinggi Malaysia mahupun antarabangsa.