Tokoh Alumni

 

alumni kehormat ums 

Datuk Jamdin Buyong
Ijazah Kehormat Sarjana Sastera
..
.

2006

Datuk kelvin Tan Aik Pen
Ijazah Doktor Kehormat
( Agro-Perhutanan )
..
.

2006

Prof. Dato' Dr Abdul Halim Othman
Profesor Emeritus
..
.

2006

Tun Datu Hj Mustapha Bin Datu Harun
Ijazah Kehormat Doktor Falsafah (Pembangunan Sosial)

2006

YBhg Tan Sri Datuk Amar Dr Sulaiman Hj Daud
Ijazah Kehormat Doktor Falsafah
(Pengurusan Pendidikan)

2008

Jen.Tan Sri Abdul Aziz Bin Hj Zainal
Ijazah Kehormat Doktor Falsafah
(Pengurusan)

2008

Tans sri Dato' Dr Abu Bakar Suleiman
Ijazah Kehormat Doktor Falsafah
(Pengurusan Kesihatan)

2008

Tan Sri Datuk Seri Panglima Dr Abu Hassan Othman
Ijazah Profesor Emeritus
..

2008

Tun Datuk Seri Panglima Haji Ahmadshah bin Abdullah
Ijazah Kehormat Doktor Falsafah
(Sosiologi Organisasi)

2011

Datuk Mohd Yaman Ahmad Mus
Ijazah Sarjana Kehormat
Seni Visual

2011

Kay Rala Xanana Gusmão
Ijazah Kehormat Doktor Falsafah
(Hubungan Antarabangsa)

2014

Datuk Yong Teck Shing
Ijazah Kehormat Sarjana
(Hubungan Antarabangsa)
..

2014

Haji Inon Shaharuddin Abdul Rahman
Ijazah Kehormat Doktor Falsafah
(Seni Kreatif)
..

2014

Deddy M. Borhan
Ijazah Kehormat Sarjana
(Teknologi Seni Visual)

2015

Tan Sri Datuk Henry Chin Poy Wu
Ijazah Kehormat Doktor Falsafah
(Sosiologi)

2015