Objektif

Objektif

Utama > Latar Belakang > Objektif

Untuk menyediakan satu arena bagi jalinan produktif dan perkongsian pintar antara Alumni dengan UMS demi keseinambungan kecemerlangan Universiti