Fund Rising

"fund-rising"

Utama > Program > "Fund-Rising"

 

KLUSTER BENTUK AKTIVITI STRATEGI / TINDAKAN
Program Penjanaan Dana
  • Program penjanaan dana (fund-rising) antara Alumni melalui majlis-majlis silatulrahim, promosi jualan etc.
  • Pembinaan peluang perniagaan / keusahawanan baik dalam mahupun di luar kampus seperti perladangan, penternakan, konsultansi etc.
  • Penggambaran/rakaman bagi acara-acara rasmi universiti seperti konvokesyen etc.
  • Program-program bersesuaian yang berkonsepkan ‘Membalas Budi’
  • Tajaan Alumni digalakkan untuk bersatu dan bergabung membentuk entiti yang berfokus kepada perniagaan / keusahawanan misalnya Koperasi Graduan / Alumni etc. Pusat akan memudahcara dan mewujudkan saluran sumbangan Alumni kepada UMS
  • Kerjasama / perkongsian pintar dengan Alumni dalam acquiring estet, hartanah, bangunan, pengurusan harta etc.