Perkhidmatan Alumni

perkhidmatan alumni

Utama > Program > Perkhidmatan Alumni

KLUSTER BENTUK AKTIVITI STRATEGI / TINDAKAN

Perkhidmatan Alumni -

Untuk menyediakan perkhidmatan-perkhidmatan Alumni dengan sewajarnya melalui keperluan sumber manusia

  • Pembelajaran sepanjang hayat melalui Alumni
  • Maklumat Alumni atas permintaan
  • Memperkasakan Alumni melalui kursus-kursus khas 
  • Mengekalkan hubungan baik dengan entiti lain dalam universiti khususnya pihak Unit Multimedia & Teknologi Maklumat (UMTP), dan Bahagian Perkhidmatan Akademik (BPA) berhubung dengan Database Alumni UMS
  • Interaksi dan hubungan erat antara Alumni yang berterusan
 
  • Mengekalkan hubungan baik dengan entiti lain dalam universiti khususnya pihak Unit Multimedia & Teknologi Maklumat (UMTP), dan Bahagian Perkhidmatan Akademik (BPA) berhubung dengan Database Alumni UMS
  • Interaksi dan hubungan erat antara Alumni yang berterusan