BahasaMelayuEnglish (UK)

Perkhidmatan Online

 

 

 

BAHAGIAN PENGURUSAN KEWANGAN

2. BAHAGIANPENGURUSAN KEWANGAN

    Fungsi Utama :

 

    2.1    Sektor Pengurusan Perolehan

 • Pendaftaran Pembekal / Kontraktor
 • Permohonan Perolehan Bekalan dan Perkhidmatan di Pusat Tanggungjawab.
 • Pembelian terus Bekalan dan Perkhidmatan.
 • Urusetia Mesyuarat JK pembukaan Tender / Sebutharga.
 • Unit Pendaftaran Kontraktor dan Panggilan Tender / Sebutharga.
 • Mengurus Penjualan Dokumen dan Proses Pemanggilan Tender dan sebutharga.
 • Menguruskan sesi lawatan Tapak / taklimat tender / Sebutharga UMS.
 • Menerima dan menyimpan Dokumen tawaran Sebutharga yang telah dibuka dan menguruskan proses penilaian teknikal dan harga.
 • Menyediakan kertas kerja untuk mesyuarat Jawatankuasa Pemilihan sebutharga UMS; Mesyuarat Surat Niat, Menyediakan Surat Tawaran dan Dokumen Kontrak bagi Sebutharga UMS.
 • Menyelenggara rekod cagaran diterima bagi Sebutharga dan Penilaian Prestasi Pembekal/Kontraktor.
 • Menguatkuasakan Penerimaan Bekalan / Perkhidmatan / Kerja mengikut syarat-syarat kontrak.
 • Mengurus Perolehan Sebutharga MTO bagi bekalan UMS (secara tender / sebutharga).
 • Mengurus Tender Pusat.
 • Merancang Proses Tender Tahunan.
 • Urusetia Penilaian Teknikal dan Kewangan.
 • Urusetia jawatankuasa Lembaga Perolehan Tender.
 • Mengeluarkan surat Niat dan surat Setujuterima.
 • Memantau pengambilan surat setujuterima dalam tempoh 14 hari.
 • Memantau syarikat mengembalikanCagaran atau Polisi Insurans dalam tempoh.
 • Memantau Proses tandatangan dokumen Perjanjian Tender.
 • Urusetia Perolehan Pengangkutan (MTO) bekalan UMS.

 

STAF SEKTOR PENGURUSAN PEROLEHAN

NAMA JAWATAN TELEFON
Badrul Hisham Ismail Timbalan Bendahari 088-320000 Samb.1030
Azira Asrin Pembantu Akauntan 088-320000 Samb.1440

SEKSYEN PENGURUSAN TENDER

Arianah Binti Karim Penolong Akauntan 088-320000 Samb.1632
Fender Judas P/Tadbir Kewangan 088-320000 Samb.1632
Shamsuddin Abd. Rahman P/Tadbir Kewangan 088-320000 Samb.1632

SEKSYEN PENGURUSAN SEBUTHARGA

Hamsiah Asiman Penolong Bendahari 088-320000 Samb.1372
Azera Ahmat Brahim Penolong Akauntan 088-320000 Samb.1349
Chavrina Lim Ai Fei P/Tadbir Kewangan 088-320000 Samb.1349

SEKSYEN PENTADBIRAN PEROLEHAN

Eldeon John Baptist Penolong Bendahari 088-320000 Samb.1306
Milawati Irwan Penolong Akauntan 088-320000 Samb.1440
Suriani Saini P/Tadbir Kewangan 088-320000 Samb.1439
Carletus Paddy P/Tadbir Kewangan 088-320000 Samb.1439
Sharmizulla' ikkatulfazrah P/Tadbir Kewangan 088-320000 Samb.1439

 

    2.2 Sektor Pengurusan Belanjawan

 • Penyediaan agihan peruntukan pusat tanggungjawab. 
 • Penyediaan perjanjian program pusat tanggungjawab.
 • Penyediaan waran pindaan peruntukan.
 • Penyediaan waran tambahan peruntukan / One-Off.
 •  

STAF SEKTOR PENGURUSAN BELANJAWAN

NAMA JAWATAN TELEFON
Roslinah Binti Md. Salleh Penolong Bendahari Kanan 088-320000 Samb.1040
Johnson Yong Tahu Sze Penolong Bendahari 088-320000 Samb.1356
Terence Timothy Sibini penolong Akauntan 088-320000 Samb.1269
Sarimah Yamin Penolong Akauntan 088-320000 Samb.1269
Noorain Binti Duraman Pembantu Akauntan 088-320000 Samb.1724
Marlin Lumbak Pembantu Akauntan 088-320000 Samb.1724
 
    2.3 Sektor Pengurusan Harta & Risiko
 • Menguruskan Aset Universiti
 • Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Aset Universiti
 • Pengurusan Hartanah
 • Pengurusan Insurans & Risiko

 

STAF SEKTOR PENGURUSAN HARTA & RISIKO

NAMA JAWATAN TELEFON
Hj. Firdaus Abdullah Timbalan Pendaftar Kanan  088-320000 Samb.1333
Ammysiah Severinus Penolong Bendahari 088-320000 Samb.1488
Nazrah Binti Umdan Penolong Bendahari 088-320000 Samb.1722
Liana Binti Nasir Penolong Akauntan 088-320000 Samb.1723
Rusdi Bin Awang Penolong Akauntan 088-320000 Samb.1369
Mohammad Iszwan Bin Ismail Pembantu Akauntan 088-320000 Samb.1369
Azirul Bin Afneh P/Tadbir Kewangan 088-320000 Samb.1369
Norhayati Binti Mohammad P/Tadbir Kewangan 088-320000 Samb.1723
Shelly Juanis Pembantu Tadbir (P/O) 088-320000 Samb.1725