BahasaMelayuEnglish (UK)

Perkhidmatan Online

 

 

 

BAHAGIAN PENGURUSAN AKAUN

3. BAHAGIAN PENGURUSAN AKAUN

    Fungsi Utama :

 

    3.1 Sektor Pengurusan Hasil Dan Tunai

 • Penyediaan inbois kepada penghutang (Pelajar/seminar/Persidangan dan lain-lain).
 • Penyediaan nota debit kepada penghutang (Kakitangan UMS).
 • Memantau inbois dan nota debit yang dikeluarkan dibayar dalam tempoh masa ditetapkan.
 • Mengendali aktiviti sewaan harian primis, ruang atau peralatan Universiti.
 • Kutipan hutang yang tertungak.
 • Mengurus peruntukan hutang ragu dan hutang lapuk
 • Mengeluarkan resit bagi terimaan-terimaan Universiti melalui kaunter terimaan (Sistem SAGA dan Sistem Kewangan Maklumat Pelajar).
 • Mengurus aktiviti penghantaran terimaan ke dalam akaun bank.
 • Menyediaankan penyata penyesuaian bank bulanan bagi Universiti.
 • Rekod penggunaan pengurusan resit.

 

STAF SEKTOR PENGURUSAN HASIL DAN TUNAI

NAME POSITION TELEPHONE
Saima Ismail Timbalan Bendahari Kanan (Ketua) 088-320000 samb.1056
Hazlinah Nazruddin P/Tadbir (PO) - PA 088-320000 samb.1168

SEKTOR PENGURUSAN HASIL DAN TUNAI

Seksyen Terimaan

Siti Khadizah Binti Yaakub Penolong Bendahari Kanan 088-320000 samb.1129
Oliver Robert Ketua Pembantu Tadbir Kewangan 088-320000 samb.1268
Mohd Yusri Bin Mohamed P/Tadbir Kewangan 088-320000 samb.1268

Seksyen Kutipan dan Kawalan Penghutang

Johnson Yong Thau Sze Penolong Bendahari 088-320000 samb.1307
Echristella Geordie Akup P/Tadbir Kewangan 088-320000 samb.1120
Radika Bin Kalbie Pembantu Akauntan 088-320000 samb.1120

 

    3.2 Sektor Pengurusan Akaun

 • Pelarasan Jernal.
 • Penutupan Akaun Universiti.
 • Penutupan Akaun Amanah (Bulanan).
 • Penutupan Akaun Projek
 • Penyesuaian Akaun PcGL.
 • Permohonan Akaun Amanah

 

STAF SEKTOR PENGURUSAN AKAUN

NAMA JAWATAN TELEFON
Shahrina Sharnie Binti Satar Akauntan 088-320000 samb.1577
Roslin Binti Omar Penolong Akauntan  
Noorattyzah Panny Binti Derasin Pembantu Akauntan 088-320000 samb.1301
Patricia Salunda P/Tadbir Kewangan 088-320000 samb.

Seksyen Pengurusan Akaun Amanah

Sharron Lydia Chia Penolong Bendahari 088-320000 samb.1051
Erniza Zamanhuri Penolong Akauntan  
Nordiyanna Binti Baharuddin Pembantu Akauntan