BahasaMelayuEnglish (UK)

Perkhidmatan Online

 

 

 

PENTADBIRAN DAN KHIDMAT PENGURUSAN

BAHAGIAN PERKHIDMATAN PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN.

Fungsi Utama :

 

    1.1 Sektor Pentadbiran Am

 •         Mengurus Pentadbiran Sistem Fail Jabatan.
 •         Merekod surat masuk dan keluar.
 •         Mengurus rekod cuti dan kehadiran.
 •         Mengurus hal ehwal latihan kakitangan .
 •         Menguruskan proses perjawatan dan sumber manusia jabatan.
 •         Menguruskan hal ehwal Pentadbiran Jabatan.
 •         Menyelenggara dan membuat penyesuaian buku vot jabatan.
 •         Mengeluarkan pesanan rasmi jabatan.
 •         Merekod dan menyelenggara aset, inventori dan stor jabatan.
 •         Menyediakan waran perjalanan jabatan.
 •         Menyelenggara Panjar wang Runcit jabatan.
 •         Menguruskan perolehan dan bayaran jabatan.
 •         Menguruskan aduan kerosakan jabatan.

 

SENARAI STAF SEKTOR PENTADBIRAN AM ::

NAMA JAWATAN TELEFON
Hayati Salleh Baihaki Penolong Pendaftar Kanan 088-320000 Samb. 1048
Hassan Bin Aris Pembantu Tadbir Kanan 088-320000 Samb. 1147
Rayner Baikan Penolong Akauntan 088-320000 Samb.1043
Zulaiha Kamis P/Tadbir (PO) 088-320000 Samb.1041
Roslia Mathew P/Tadbir (PO) 088-320000 Samb.1147
Ayu Jumah P/Tadbir (PO) 088-320000 Samb.1148
Siti Salwa Basri P/Tadbir (PO) 088-320000 Samb.1114
Shelly Juanis P/Tadbir (PO) 088-320000 Samb.1148
Matshah Umpai Pembantu Operasi 088-320000 Samb.1043
Mohd Faizal Md Nasi Pembantu Operasi 088-320000 Samb.1043
Ibrahim Bin Matlin Pemandu 088-320000 Samb.1043

 

    1.2 Sektor Kawalan Dan Pemantauan

 •         Urusetia Jawatankuasa Tetap Kewangan .
 •         Menyemak keputusan / Perakuan Jawantankuasa Tetap Kewangan untuk Kelulusan di peringkat lembaga Pengarah Universiti.
 •         Membantu Dalam Hal Ehwal berkaitan kawalan dan Pemantauan terhadap Pekeliling Perbendaharaan dan  Surat Pekeliling Perbendaharaan.
 •         Membantu dalam hal ehwal berkaitan kawalan dan pemantauan terhadap Pekeliling dan Surat Pekeliling Perbendaharaan.
 •         Menyediakan ulasan terhadap laporan-laporan audit dalam dan luar.
 •         Merekod dan memfail laporan-laporan audit dalam dan luar.
 •         Melaksanakan keputusan-keputusan mesyuarat dan kelulusan jawatankuasa yang berkaitan dengan peraturan kewangan dan perakunan UMS.

 

STAF SEKTOR KAWALAN DAN PEMANTAUAN ::

NAMA                                 JAWATAN TELEFON
Syukry Bin Mohd. Sidek Penolong bendahari Kanan 088-320000 Samb.1099
Nasil Abadin Penolong Bendahari 088-320000 Samb.1325
Noor Azizan Abdullah Penolong Akauntan 088-320000 Samb.1149
Rayner Nicasius Penolong Akauntan 088-320000 Samb.1180
Samsari Nazni Matusin Pembantu Tadbir Kewangan 088-320000 Samb.1155
Rozie Mohammad Pembantu Tadbir Kewangan 088-320000 Samb.1180

 

    1.3 Sektor Pelaburan Dan Penjanaan Pendapatan

 •         Pemeriksaan dan Kajian Pengurusan Kewangan di PTJ.
 •         Penyelenggaraan dan pengemaskinian Peraturan Kewangan serta perakaunan UMS.
 •         Perwakilan Kuasa Kewangan UMS.
 •         Urusetia Jawatankuasa Pelaburan UMS.
 •         Hal Ehwal berkaitan aktiviti-aktiviti pelaburan UMS.
 •         Melaksanakan keputusan-keputusan mesyuarat dan perakaunan UMS.
 •  

STAF SEKTOR PELABURAN DAN PENJANAAN PENDAPATAN ::

NAMA JAWATAN TELEFON
Johnson Yong Thau Sze Penolong Bendahari 088-320000 Samb.1307
Oliver Robert Ketua Pembantu Tadbir Kewangan 088-320000 Samb.1307
Haslinah Bakrin P/Tadbir Kewangan 088-320000 Samb.1097

                    

    1.4 Sektor Pengurusan Sistem Maklumat Kewangan Dan Perakaunan

 •         Pendaftaran pengguna Sistem Kewangan dan Perakaunan.
 •         Penamatan pengguna Sistem Maklumat Kewangan dan Perakaunan.
 •         Penyediaan Latihan kakitangan Sistem Maklumat Kewangan dan Perakaunan.
 •         Pengurusan Pentadbiran Sistem Maklumat Kewangan dan Perakaunan.
 •         Khidmat Pelanggan Sistem Maklumat Kewangan dan Perakaunan.

 

STAF SEKTOR PENGURUSAN SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN DAN PERAKAUNAN ::

NAMA     JAWATAN TELEFON
Saini Binti Mohilap Penolong Bendahari 088-320000 Samb.1096
Ikhwan Bin Edinin Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 088-320000 Samb.3592
Freddino Marrino Chan P/Tadbir Kewangan 088-320000 Samb.1135