BahasaMelayuEnglish (UK)

Pengumuman Penting: Pemeriksaan mengejut fasa 2 tahun 2019 bagi pengurusan kewangan sedang dijalankan bermula September hingga Disember 2019

Surat Pekeliling Bendahari

BIL. Keterangan Muat Turun
Bil 1/2015

Tanggungjawab Pemantauan Pelaksanaan Bekalan/Perkhidmatan/Kerja-Kerja Melalui Pesanan Rasmi Bagi Perolehan Peringkat Pusat Tanggungjawab Di Universiti Malaysia Sabah

Bil 2/2015

Panduan Panutupan Akaun Di Pusat Tanggungjawab Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2015

DiBatalkan