BahasaMelayuEnglish (UK)

Pengumuman Penting: Pemeriksaan mengejut fasa 2 tahun 2019 bagi pengurusan kewangan sedang dijalankan bermula September hingga Disember 2019

Surat Pekeliling Bendahari

BIL. Keterangan Muat Turun
Bil 1/2016

Panduan Penutupan Akaun Di Pusat Tanggungjawab Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2016

DiBatalkan
Bil 2/2016

Penyediaan Laporan Tahunan dan Penyata Kewangan Syarikat Subsidiari Bagi Universiti Malaysia Sabah