MAKLUMAT KURSUS
PROGRAM AKADEMIK
DIPLOMA PENGAJIAN ISLAM

(PASCASISWAZAH/LEPASAN IJAZAH)

UNIVERSITI MALAYSIA SABAH
PERINGKAT PENGAJIAN:

- Diploma Pengajian Islam
(Pascasiswazah/Lepasan Ijazah)

JANGKAMASA/ KAEDAH PENGAJIAN: - 2 SEMESTER
SYARAT-SYARAT KEMASUKAN: - Ijazah Sarjana Muda
(BA atau BSc dan lain-lain atau setaraf dengannya)

JANGKA MASA DAN PENGAJIAN DAN KAEDAH :-

i) Jenis kursus adalah pengajian secara separuh masa kelas hujung minggu.


ii) Tempoh kursus adalah dua semester atau 1 tahun.


iii) Tempoh maksimum kursus ini ialah 2 tahun.


iv) Kursus dijalankan dengan kaedah pembelajaran teori di dalam kelas dan peperiksaan.


v) Sesuai juga bagi yang sedang bekerja.

 

TENAGA PENGAJAR - Staf yang berkelayakan

 

STRUKTUR KURIKULUM

Kursus ini ditawarkan dalam 3 Modul termasuk Modul Syariah, Modul Usuluddin dan Modul Dakwah. Pelajar boleh memilih mana-mana modul yang ingin diikuti terlebih dahulu. Pelajar yang tamat mengikuti mana-mana modul dan ingin mengambil modul yang berikutnya perlu memohon sekali lagi. Setiap modul akan dianugerahkan sijil kehadiran kursus seperti sijil Syariah, sijil Usuluddin dan sijil Dakwah. Dengan melengkapkan pembelajaran ketiga-tiga modul, pelajar akan dianugerahkan Diploma Pengajian Islam (Pascasiswazah), Universiti Malaysia Sabah.


SENARAI KURSUS YANG DITAWARKAN UNTUK
PROGRAM DIPLOMA PENGAJIAN ISLAM

(PASCASISWAZAH /LEPASAN IJAZAH)


SESI KEMASUKAN 2007/2008

MAKLUMAN:

1. PENDAFTARAN SIJIL SYARIAH
Bagi Semester 1, Sesi 2009/2010

Jika tiada lagi mengambil Sijil Fondasi DPI, bakal pelajar mesti :-

 • boleh membaca Quran / Hadis
Bakal pelajar ini juga akan ditemuduga.

2. PERMOHONAN BAGI MODUL USULUDDIN SEM 1, SESI 2009/2010

 

JAM KREDIT SEMESTER 1 SEMESTER 2
KURSUS
TERAS
(23)
FONDASI SYARIAH [1] USULUDDIN [2] DAKWAH [3]
 • Quran dan Tajwid
 • Pengantar Syariah
 • Pengantar Akhlak Islam
 • Pengantar Akidah
 • Tasawwur al-Islam
 • Pengantar al-Quran
 • Pengantar al-Hadith
 • Bahasa ArabI

 • Sistem Ibadah Islam
 • Kekeluargaan Islam
 • Sistem Pemerintahan Islam
 • Pengantar Muamalat Islam
 • Jenayah Dalam Islam
 • Fiqh Sirah Nabawiyah
 • Pemikiran Islam Semasa
 • Perbandingan Agama
 • Falsafah Islam dan Pemikiran Kritis
 • Akhlak dan Tasawwuf
 • Metodologi Dakwah
 • Kepimpinan Dakwah
 • Gerakan Dakwah Masa Kini
  Kajian Sunnah, Bidaah dan Khurafat
 • Fiqh Aulawaiyyat Dalam Dakwah

KURSUS ELEKTIF
(9)

 
 • Halal dan Haram Dalam Islam
  Pengenalan Kepada Ilmu Usul al-Fiqh
 • Syariat Islam dan Masyarakat Malaysia
 • Ayat al-Ahkam
  Faraid
 • Hak Wanita Dalam Perundangan Islam
 • Alam Sekitar dan Islam
 • Undang-undang Keterangan Islam
 • Sistem Kehakiman Dalam Islam
 • Sistem Pentadbiran Undang-Undang Islam di Malaysia
 • Kaedah-kaedah Fiqh

 • Pembangunan Insan
 • Kepimpinan Dalam Islam
 • Falsafah Ketuhanan
 • Isu-isu Semasa Akidah Islam di Malaysia dan Nusantara
 • Methodologi Penafsiran al-Quran
 • Methodologi Penafsiran al-Hadith
  Bahasa Arab II

 • Kemahiran Berpidato
 • Sejarah Islam di Borneo
 • Peranan Badan Dakwah di Sabah
 • Bimbingan Saudara Kita
 • Persediaan Diri Pendakwah
 • Manusia dalam Al-Quran
 • Kajian Etnik, Agama Dan Budaya
 • Masyarakat Sabah
 • Pengurusan Masjid
 • Pengurusan Organisasi Islam

JUMLAH
(32)
8 jam kredit
8 jam kredit
8 jam kredit 8 jam kredit
PENGIJAZAHAN

  SIJIL SYARIAH
(8+8 jam kredit)
SIJIL USULUDDIN
(8+8 jam kredit)
SIJIL DAKWAH
(8+8 jam kredit)

 

• [1][2][3] - Pra-syarat adalah kursus fondasi

• Subjek elektif (pilih tiga sahaja bagi setiap sijil)