Bahasa MelayuEnglish (United Kingdom)

Pengenalan

pengenalan 2016

VISI

Untuk menjadi Pusat Pendidikan Profesional yang berkualiti di peringkat Global.

MISI

Untuk menjadi pusat yang diiktiraf di peringkat antarabangsa dalam kecemerlangan akademik dengan menyediakan pendidikan yang seimbang untuk menerajui pembangunan profesional negara.

Program, kurikulum, dan kursus yang dibangunkan adalah untuk melengkapkan pelajar dengan kemahiran dan pengetahuan yang diperlukan untuk kerjaya mereka dalam perniagaan , perundingan , pemasaran , pendidikan dan lain-lain. Untuk mencapai objektif ini, Fakulti berkolaborasi dengan pelbagai industri dan agensi agar program-program yang ditawarkan adalah konsisten dan relevan dengan keperluan semasa dalam industri.

OBJEKTIF

  • Untuk mengeluarkan profesional yang mempunyai pengetahuan teknikal yang kompeten dan seimbang dengan pengiktarafan global dalam bidang masing- masing.
  • Untuk menggerakkan dan meningkatkan penyelidikan secara berterusan yang lebih berinovatif  dalam bidang kejuruteraan  diperingkat antarabangsa yang memberi manfaat kepada masyarakat.
  • Untuk melaksanakan aktiviti kerja sosial yang lebih berkesan dan memberi menfaat kepada komuniti. Fakulti Kejuruteraan menyediakan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran  khususnya  dalam bidang kejuruteraan     yang    diperlukan    dalam kerjaya mereka melalui pelbagai bidang. Untuk mencapai objektif ini, Fakulti Kejuruteraan sentiasa bekerjasama   dengan   industri   dan   agensi   luar supaya program  kejuruteraan  sentiasa  relevan dengan keperluan kerjaya dan memastikan graduan mempunyai kebolehpasaran yang lebih kompetitif.

MATLAMAT

Matlamat    penubuhan    Fakulti    Kejuruteraan    adalah sejajar  dengan  misi  UMS  untuk  menjadi  sebuah universiti  berinovatif dan bertekad untuk menggalakkan dan meningkatkan persekitaran   yang lebih  kondusif melalui pengajaran dan pembelajaran  dalam mencapai kecemerlangan     dan    dapat    melahirkan     graduan yang memiliki kepakaran khususnya dalam bidang kejuruteraan.