BahasaMelayuMalaysiaEnglish (UK)

HE02 - PERAKAUNAN

Matlamat utama program adalah untuk memupuk akauntan yang bertanggungjawab secara universal dengan kelayakan standard antarabangsa dan kemahiran global dalam memenuhi keperluan profesion, negara, dan pasaran global. Dalam masa beberapa tahun setelah berjaya menamatkan program ini, graduan kami adalah:
▪ Pengamal perakaunan yang mengoptimumkan pengetahuan dan kemahiran praktikal dalam disiplin perakaunan selaras dengan keperluan profesion perakaunan global;
▪ Pengamal perakaunan yang menaikkan dan mempromosikan nilai, sikap dan profesionalisme melalui kemahiran dan tanggungjawab sosial;
▪ Pengamal perakaunan yang mengetuai dan terlibat secara inovatif dalam tugas menyelesaikan masalah merentasi disiplin melalui kerjasama berkesan dan komunikasi yang berkesan;
▪ Pengamal perakaunan yang bertindak secara dinamik terhadap cabaran kontemporari dengan kemahiran pengurusan dan keusahawanan melalui kemajuan teknologi dan pembangunan profesional yang berterusan.  

Program ini akan melengkapkan pelajar dengan kemahiran dan pengetahuan yang diperlukan sebagai akauntan, di mana pelajar akan didedahkan kepada aspek teknikal perakaunan dan isu berkaitan dalam perniagaan global, terutamanya dalam Profesion perakaunan. Liputan pengkhususan kursus termasuklah perakaunan kewangan, perakaunan pengurusan, audit, percukaian, sistem maklumat perakaunan, tadbir urus korporat dan etika perakaunan, kewangan dan kursus berkaitan lain. Ijazah Sarjana Muda Perakaunan dengan Ijazah Kepujian adalah ijazah perakaunan yang diiktiraf di bawah Bahagian I Jadual Pertama Akta Akauntan, 1967.

Prospek Kerjaya
Graduan yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran yang luas dalam bidang perakaunan akan mampu untuk memenuhi tuntutan prospek kerjaya yang luas sama ada di sektor awam mahupun swasta. Graduan boleh meneroka bidang kerjaya berkaitan perakaunan seperti perakaunan kewangan, perakaunan pengurusan, pelaporan korporat, perbendaharaan, percukaian, analisis kewangan, analisis perniagaan, perundingan perniagaan, pengurusan risiko, pengurusan kewangan dan lain-lain. Prospek kerjaya tidak hanya terhad dalam bidang perakaunan, tetapi juga bidang kewangan serta bidang-bidang lain yang berkaitan.