BahasaMelayuMalaysiaEnglish (UK)

Pengenalan

 
Fakulti Ekonomi, Perniagaan dan Perakaunan (FPEP) dahulunya dikenali sebagai Sekolah Perniagaan dan Ekonomi (SPE), telah ditubuhkan pada tahun 1995 bagi memenuhi keperluan negara dalam pelbagai bidang perniagaan, ekonomi dan perakaunan dalam memastikan bahawa Malaysia mencapai objektifnya untuk menjadi sebuah negara perindustrian menjelang tahun 2020.
Fakulti komited :
  • Menyediakan pendidikan ilmu pengetahuan dalam bidang perniagaan, ekonomi dan perakaunan yang dilengkapi dengan ilmu penataraan Universiti;
  • Membekalkan kecekapan dan kemahiran profesional yang diperlukan oleh organisasi masa kini dalam persaingan tempatan dan luar negara;
  • Menghasilkan graduan proaktif dan berpengetahuan dari segi teori dan praktik dalam isu-isu semasa yang berkaitan dengan persekitaran perniagaan, ekonomi dan perakaunan;
  • Menyumbang kepada pembangunan negara menerusi khidmat siswazah yang menepati keperluan negara;
  • Memberikan khidmat pengetahuan perniagaan, ekonomi dan perakaunan kepada Fakulti lain dalam Universiti yang bertujuan untuk menghasilkan graduan yang seimbang
  •  
 
Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Perakaunan (FPEP) bertekad menjadi sebuah Fakulti yang inovatif bertaraf dunia selaras dengan wawasan Universiti Malaysia Sabah (UMS).
 
Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Perakaunan (FPEP) bertekad ke arah kecemerlangan ilmiah dalam bidang perniagaan, ekonomi dan perakaunan untuk mencapai pengiktirafan antarabangsa menerusi pengajaran dan pembelajaran, penyelidikan,  penerbitan, khidmat masyarakat dan keseimbangan pengkhususan ilmu. Kecemerlangan ilmiah ini juga disokong dengan penerapan keperibadian mulia, kemahiran insaniah dan kemahiran keusahawanan pelajar ke arah menghasilkan produktiviti dan kualiti yang tinggi bagi mencapai aspirasi bangsa dan Negara
 
Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Perakaunan (FPEP) bermatlamat untuk memberikan pelajar pengetahuan asas serta aplikasi dalam bidang perniagaan, ekonomi dan perakaunan dan menyokong pendidikan berterusan di peringkat prasiswazah dan pascasiswazah bagi menyediakan landasan yang kukuh untuk meningkatkan profesionalisme sepanjang hayat.