BahasaMelayuMalaysiaEnglish (UK)

Kerja Sosial

Program Kerja Sosial secara umum bertujuan untuk menyediakan bakal-bakal pekerja sosial profesional yang berdedikasi, berinovasi serta mempunyai perspektif yang menyeluruh tehadap fahaman masyarakat serta isu dan masalahnya. Ia juga bertujuan meninggikan pengetahuan, kemahiran tentang proses menolong dan perancangan dalam intervensi kerja sosial. Selain itu program ini bertujuan mewujudkan satu dampak profesional yang peka kepada keperluan dalam masyarakat dan berusaha mencapai kualiti kehidupan yang dinikmati oleh setiap lapisan masyarakat; dan melengkapkan kepakaran dalam menjalankan perkhidmatan dan penyelidikan yang akan membantu dalam pembentukan dasar dan perancangan sosial.

Struktur Kerja Kursus

              Unit Penyelidikan Psikologi dan Kesihatan Sosial Unit Penyelidikan Pendidikan Luar Bandar SAPJ (Southeast Asia Psychology Journal) JPP (Journal for Educational Thinkers) e respond