SPADA

Pengenalan

Masalah alkohol dan dadah adalah masalah khusus yang perlu ditangani oleh personel yang memiliki pengetahuan khusus.  Secara khusus, masalah ini memerlukan tenaga pakar yang terlatih  dalam bidang pengurusan,  pencegahan, rawatan, pemulihan dan seliaan lanjutan. Universiti Malaysia Sabah menawarkan Sarjana Psikologi Kaunseling (Penyalahgunaan Dadah) dan Diploma Pascasiswazah Penyalahgunaan Dadah  bagi memenuhi kekurangan profesional  mahir dan pakar dalam menangani krisis penyalahgunaan dadah di Malaysia. Program ini bermatlamat untuk menghasilkan pakar dalam bidang pencegahan, rawatan, pemulihan, seliaan lanjutan serta pengurusan perkhidmatan yang berkaitan.

Perlaksanaan program ini direkabentuk bagi menyediakan personel dengan pengetahuan serta  kemahiran  berkaitan pengurusan, pencegahan dan  rawatan penyalahgunaan dadah.  Selain dari kemahiran kaunseling, aspek-aspek lain turut  diberi penekanan seperti penilaian, perancangan rawatan, kaunseling motivasi, farmakologi,  pencegahan penagihan semula dan sumber sokongan dalam komuniti.   Pelajar yang lahir dari program ini akan dibekalkan dengan kemahiran dan pengetahuan dalam bidang kaunseling berkenaan.

Kumpulan Sasaran
Kaunselor, Pegawai Psikologi, Kaunselor Sekolah, Pegawai Penjara, Polis, Tentera, Pekerja Sosial, Pegawai Kebajikan, Ahli Badan Bukan Kerajaan dan mereka yang terlibat dalam aktiviti pengurusan, rawatan, pemulihan,  pencegahan dan lain-lain perkhidmatan yang berkaitan.

Kursus yang ditawarkan
Sarjana Psikologi Kaunseling (Penyalahgunaan Dadah)

Program dijalankan selama 18 bulan sepenuh masa dengan pengkuliahan selama 14 minggu merangkumi 19 kursus sebanyak 60 jam kredit keseluruhan. Pelajar a diwajibkan menjalani atihan Praktikum dan internship di institusi kerajaan atau swasta bagi mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang telah dipelajari melalui kerja kursus.

 BIL

KOD

KURSUS

JAM

KREDIT

 

Semester 1

 

 

1

PK6303

Teori-teori Kaunseling dan  Psikoterapi Lanjutan

3

X

2

PK6323

Kemahiran dan Teknik Kaunseling

3

X

3

PD6013

Farmakologi Dadah

3

X

4

PD6033

Rawatan dan Pemulihan Dadah

3

X

5

PK6103

Etika, Nilai, Perundangan dan Amalan Profesional Dalam Kaunseling

3

X

6

PK6313

Kaunseling Kelompok Lanjutan

3

X

Jumlah Jam kredit

 

18

Semester 2

 

 

7

PD6023

Isu-isu Penagihan dan Rawatan Dadah di Malaysia

3

X

8

PD6043

Kaunseling Motivasi dan Pencegahan Relaps

3

X

9

PK6213

Statistik Dalam Penyelidikan kaunseling  (Elektif)

3

X

10

PK6343

Penggunaan Ujian  Dalam Kaunseling

3

X

11

PK6333

Teori dan Proses Kaunseling Kerjaya

3

X

12

PK6353

Psikopatologi

3

X

13

PK6503

Praktikum

3

X

Jumlah Jam kredit

 

21

Semester 3

 

 

14

PT6123

Ujian dan Pengukuran Psikologi

3

X

15

PT6203

Rekabentuk Penyelidikan Eksperimental

3

X

16

PT6143

Psikologi Sosial Individu dan Masyarakat

3

X

17

PK6133

Kaunseling Kerjaya dan Perkembangan Personel

3

X

18

PK6403

Kaunseling keluarga (Elektif)

3

X

 

 

Jumlah Jam Kredit

 

15

Semester 4

 

 

19

PKXXX3

Kertas Projek

3

X

20

PK6506

Internship

6

X

 

 

Jumlah Jam kredit

 

9

 

 

Jumlah Keseluruhan Jam kredit  (Sarjana)

 

63

Diploma Pascasiswazah Dalam Penyalahgunaan Dadah
Program dijalankan selama 12 bulan sepenuh masa dengan pengkuliahan selama 14 minggu merangkumi 13 kursus sebanyak 39 jam kredit keseluruhan. Pelajar a diwajibkan menjalani Latihan Praktikum di institusi kerajaan atau swasta bagi mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang telah dipelajari melalui kerja kursus.

BIL

KOD

KURSUS

JAM

KREDIT

12 BULAN

2 SEM

Semester 1

 

 

1

PK6303

Teori-teori Kaunseling dan  Psikoterapi Lanjutan

3

X

2

PK6323

Kemahiran dan Teknik Kaunseling

3

X

3

PD6013

Farmakologi Dadah

3

X

4

PD6033

Rawatan dan Pemulihan Dadah

3

X

5

PK6103

Etika, Nilai, Perundangan dan Amalan Profesional Dalam Kaunseling

3

X

6

PK6313

Kaunseling Kelompok Lanjutan

3

X

Jumlah Jam kredit

 

18

Semester 2

 

 

7

PD6023

Isu-isu Penagihan dan Rawatan Dadah di Malaysia

3

X

8

PD6043

Kaunseling Motivasi dan Pencegahan Relaps

3

X

9

PK6213

Statistik Dalam Penyelidikan kaunseling  (Elektif)

3

X

10

PK6343

Penggunaan Ujian  Dalam Kaunseling

3

X

11

PK6333

Teori dan Proses Kaunseling Kerjaya

3

X

12

PK6353

Psikopatologi

3

X

13

PK6503

Praktikum

3

X

Jumlah Jam kredit

 

21

Jumlah Jam Kredit Keseluruhan

 

39

 

Terdapat dua kategori pemohon
 i.  Pemohon  Tajaan

Pemohon yang berkelayakan dan memenuhi kriteria akan ditaja sepenuhnya melalui hadiah latihan Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia dan Kementerian Pelajaran Malaysia. Semua maklumat kemasukan program boleh didapati dengan melayari laman web http://www.moe.gov.my dan http://www.jpa.gov.my
ii. Pemohon Tajaan Sendiri
Pemohon dengan tajaan sendiri juga boleh mendapatkan borang permohonan melalui laman web http://www.ums.edu.my. Semua permohonan adalah tertakluk kepada semua syarat-syarat yang telah dinyatakan di atas