English (UK)Bahasa Melayu

Berita & Info | Selanjutnya

 

 

Selasa Mei 6 - Selaras dengan transformasi akademik sempena ulang tahun ke-20 Universiti Malaysia Sabah (UMS), Naib Canselor, Prof. Datuk Dr. Mohd. Harun Abdullah hari ini mengisytiharkan 10 fakulti yang baru distruktur dalam satu majlis rasmi di Dewan Resital, UMS.

 

Penggunaan 'fakulti' akan menggantikan 'sekolah' yang telah digunakan sejak penubuhan UMS. Transformasi ini juga menyaksikan penstrukturan semula 13 sekolah sedia ada kepada 10 fakulti.

fakulti ums

10 fakulti adalah Fakulti Sains dan Sumber Asli, yang merupakan gabungan Pusat Pengajian Sains dan Teknologi dan Sekolah Perhutanan Tropika Antarabangsa; Fakulti Kemanusiaan, Kesenian dan Warisan yang merupakan gabungan dari Pusat Pengajian Sains Sosial dan Sekolah Pengajian Seni; Fakulti Psikologi dan Pendidikan gabungan Sekolah Psikologi dan Kerja Sosial dan Sekolah Pendidikan dan Pembangunan Sosial.

 

Sekolah Kejuruteraan dan Teknologi Maklumat kini dikenali sebagai Fakulti Kejuruteraan, Sekolah Labuan Sains Informatik ditukar kepada Fakulti Informatik dan Pengkomputeran; Sekolah Pertanian Lestari kepada Fakulti Pertanian Lestari, Sekolah Sains Makanan dan Pemakanan untuk Fakulti Sains Makanan dan Pemakanan, Sekolah Perniagaan dan Ekonomi untuk Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Perakaunan, Sekolah Labuan Perniagaan dan Kewangan Fakulti Kewangan Antarabangsa Labuan dan Sekolah Perubatan kepada Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan.

 

Datuk Harun berkata dalam ucapannya, sudah tiba masanya UMS entiti akademik dikaji semula untuk mengukuhkan ekosistem bagi pengajian ijazah dan lepasan ijazah.

 

"Dalam erti kata lain, UMS memerlukan transformasi akademik bagi memastikan kami kekal relevan, dirujuk dan dihormati," tegas beliau.

Menurut beliau lagi, perubahan ini adalah untuk menangani cabaran-cabaran akan datang, antaranya ialah globalisasi pendidikan tinggi, pengantarabangsaan pengajian tinggi, isu graduan mendapat pekerjaan, harapan yang tinggi oleh pihak-pihak berkepentingan, dan pengurangan peruntukan pusat.

Pada majlis itu, Datuk Harun turut menyampaikan Surat Pelantikan ke 10 dekan fakulti. Dekan adalah Prof. Prof. Dr. Baba Musta yang akan mengetuai Fakulti Sains dan Sumber Asli, Prof. Dato 'Haji Mohd. Hamdan Hj. Adnan sebagai Dekan Fakulti Kemanusiaan, Kesenian dan Warisan, Prof. Dr. Ismail Ibrahim sebagai Dekan Fakulti Psikologi dan Pendidikan, Prof. Ir. Dr Rosalam Sarbatly sebagai Dekan Fakulti Kejuruteraan, Prof. Madya. Dr. Ag. Asri Ag. Ibrahim sebagai Dekan Fakulti Informatik dan Pengkomputeran.

 

Prof. Prof. Dr. Azwan Awang dilantik Dekan Fakulti Pertanian Lestari, Prof. Madya. Dr. Sharifuddin Md. Shaarani sebagai Dekan Fakulti Sains Makanan dan Pemakanan, Madya. Prof. Dr. Rasid Mail sebagai Dekan Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Perakaunan, Prof. Madya. Dr. Syed Nasirin Syed Zainol Abidin sebagai Dekan Fakulti Kewangan Antarabangsa Labuan dan Prof. Dr. Kamarudin D. D. Mudin sebagai Dekan Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan.

Pertukaran nama yang akan berkuat kuasa pada 1 Jun. - MA (fl)

 

Bahagian Citra Media dan
Jabatan Canselori

ANNOUNCEMENT

ACTIVITY

No result...