RISALAH UNIT

 

Bil

Senarai Item Muat Turun

Pautan Item

1

Booklet Latihan, Perkhidmatan dan Perundingan Halal

Klik

2

Risalah Unit Keselamatan dan Kualiti Makanan

Klik

3

Poster dan Risalah Latihan/Kursus

- Kursus Sijil Latihan Pengendalian Makanan (Januari 2019)

- Bengkel "Basic Sensory Evaluation"

- Kursus "Certified Halal Executive Training"

- Kursus Pendek Cuti Sekolah untuk Kanak-kanak

 

Klik

Klik

Klik

Klik