Sains Marin

Published: Friday, 28 October 2016

Program sains marin menyampaikan ilmu mengenai persekitaran marin melalui syarahan, latihan makmal serta kerja lapangan yang bertujuan mendedahkan para pelajar kepada kepelbagaian hidupan serta ekosistem marin dan pertaliannya dengan persekitaran. Kursus ini merangkumi pengurusan kawasan perlindungan marin, polisi maritim, hubungkait atmosfera-samudera serta impak aktiviti manusia dan perubahan cuaca terhadap samudera bagi menghasilkan graduan yang mampu memahami serta mengurus pemuliharaan dan pengunaan lestari sumber marin.

PROSPEK KERJAYA
Pegawai pentadbir/ penguatkuasa (cth: pegawai di Jabatan Laut, Agensi Penguatkuasa Maritim, Jabatan Perikanan, Jabatan Taman Laut), pegawai pemuliharaan marin, pengurus taman laut, pegawai/perunding alam sekitar, saintis/penyelidik,bidang eko-pelancongan –pemanduselam SCUBA, akuaris, biologis residen di pulau peranginan dan akuarium awam.

 

Kimia Industri

Published: Friday, 28 October 2016

Program ini bertujuan melahirkan para graduan yang boleh menyumbang kepada agensi yang berasaskan kimia atau memerlukan pengetahuan kimia samada dalam sektor awam, swasta khasnya industri kimia atau badan berkanun. Penekanan diberi kepada aplikasi kimia dalam industri termasuk semua aspek sumber bahan, instrumentasi, proses kimia, teknologi serta alam sekitar. Kursus-kursus yang relevan juga ditawarkan untuk memperkembangkan pengetahuan pelajar dalam bidang yang berkaitan rapat dengan industri kimia.

PROSPEK KERJAYA
Ahli kimia, pegawai forensik, pegawai penyelidikan, pegawai hospital, pensyarah, guru, pegawai pentadbir, peniaga, pakar dalam proses industri.

Programme Structure - Aquaculture (HS27)

Published: Monday, 06 June 2016

pdf icon

  

Programme Activities - Aquaculture

Published: Monday, 06 June 2016
Programme ActivitiesProgramme ActivitiesProgramme Activities

   

OUR RESEARCH NICHE

Published: Wednesday, 01 June 2016

Niche

Research Centre / Unit / Group

Leader

Sustainable Environment

Water Research Unit

Dr. Moh Pak Yan

Climate Change

Dr.  Carolyn Melissa Payus

Biodiversity and Natural Resources

Seaweed Research Unit (RUMPAI)

Assoc. Prof.  Dr. Noumie @ Loumie Surugau

Bioresource Technology

Dr. Suraya Abdul Sani

Natural Product and Drug Discovery

Materials and Minerals

Assoc. Prof. Dr. Sazmal Effendi Arshad

Energy and Environmental Physics

Assoc. Prof. Dr. Jedol Dayou

Mathematics Application and Visualizations

Real Time Graphics and Visualization (GRAVS)

Dr. Rozaimi Zakaria

Mathematic and Statistical Application  (MASA)

Assoc. Prof. Dr.  Aini Janteng

Forestry

Forest Restoration (Research  Cluster)

Dr. Berhaman Ahmad

Parks Sustainability

Assoc. Prof. Dr. Russel @ Andy Immit Mojiol

Wood Technology and Industry

Prof. Dr. Hamami Sahri

Forest Plantation & Agroforestry

Assoc. Prof. Dr.  Mahmud Sudin

Island ResearchSmall Island Research CentreProf. Datuk Dr. Mohd Harun Abdullah
Natural Disaster Research Natural Disaster Research CentreProf. Dr. Felix Tongkul