VISI & MISI

Diterbitkan: Isnin, 06 Julai 2015

VISI

Fakulti Sains dan Sumber Alam (FSSA) menjadi institusi berinovatif dan dinamik dalam memacu kecemerlangan ilmu dalam bidang sains, teknologi dan kelestarian alam

MISI

Fakulti Sains dan Sumber Alam bertekad mencapai kecemerlangan ilmu bertaraf antarabangsa dalam bidang sains, teknologi dan sumber alam secara mapan menerusi pengajaran dan pembelajaran, penyelidikan, penerbitan, kolaborasi multilateral, khidmat profesional dan masyarakat untuk melahirkan modal insan berkualiti, berdaya saing dan berkemahiran insaniah untuk memenuhi keperluan pembangunan masyarakat dan negara.