Pengambilan

Diterbitkan: Isnin, 30 November -0001

Calon-calon yang ingin memohon ke Program Siswazah hendaklah memenuhi keperluan akademik seperti berikut:

Program Sarjana / Ijazah Sarjana Falsafah

  • Ijazah Sarjana Muda dengan kepujian dari mana-mana institusi pengajian tinggi yang diiktiraf oleh Senat; atau

Kelayakan lain yang setaraf dengan Ijazah Sarjana Muda dan pengalaman yang diiktiraf oleh Senat.

  • Doktor / Program Doktor Falsafah

  • Masters dari mana-mana institusi pengajian tinggi yang diiktiraf oleh Senat; atau kelayakan lain yang setaraf dengan Ijazah Sarjana dan pengalaman yang diiktiraf oleh Senat; atau
  • sedang mengikuti program Sarjana(Masters) atau Sarjana Falsafah (Mphil) di UMS dan telah disyorkan oleh Lembaga Pengajian Siswazah untuk menukar status program ini kepada Program Doktor Falsafah dengan kelulusan Senat.

Tempoh Pengajian

Program / Sarjana Falsafah Masters

  • Tempoh pengajian bagi pelajar sepenuh masa adalah dua (2) hingga enam (6) semester

Tempoh pengajian bagi pelajar separuh masa adalah empat (4) hingga sepuluh (10) semester.

  • Doktor / Program Doktor Falsafah

  • Tempoh pengajian bagi pelajar sepenuh masa adalah enam (6) hingga dua belas (12) semester.

Tempoh pengajian bagi pelajar separuh masa adalah lapan (8) hingga empat belas (14) semester.

Cara memohon

Calon yang berminat boleh mengemukakan permohonan mereka secara online di: http://smpp.ums.edu.my/application/