Struktur Program

Diterbitkan: Isnin, 30 November -0001

HG19 PERHUTANAN TROPIKA ANTARABANGSA

                Tahun 1                                                                                                                                           Tahun 2                                                                                                         Tahun 3                                                                    Tahun 4

 

    Semester 1                                                      Semester 2                                                              Semester 3                                              Semester 4                                      Semester 5                       Semester 6                    Semester 7                     Semester 8

 

TERAS UNIVERSITI PENATARAN ILMU (12 JAM)

UW00202

Titas

UE00102

Etika dan akhlak

(4 Jam Kredit)

UW00102

Hubungan Etnik

UC00102

Komunikasi korporat UK00202

Pemikiran dan penulisan kreatif (6 Jam Kredit)

UW00302

Asas Pembudayaan Keusahawanan (2 Jam Kredit)

 

 

 

 

 

TERAS UNIVERSITI BAHASA

(8 JAM)

UXXXXX2

Bahasa

(2 Jam Kredit)

UXXXXX2

Bahasa

(2 Jam Kredit)

UXXXXX2

Bahasa

(2 Jam Kredit)

UXXXXX2

Bahasa

(2 Jam Kredit)

 

 

 

 

TERAS UNIVERSITI KOKURIKULUM

(3 JAM)

EJ11101

KOKUM

(1 Jam Kredit)

EJ11201

KOKUM

(1 Jam Kredit)

EJ11301

KOKUM

(1 Jam Kredit)

 

 

 

 

 

TERAS FAKULTI (18 JAM)

FC10103

Sains Tanah

FC10303

Dendrologi

(6 Jam Kredit)

FC10203

Fisiologi Tumbuhan FC10403

Ekologi Hutan

(6 Jam Kredit)

FC20103

Biometrik

(3 Jam Kredit)

 

FC30102

Penulisan Saintifik dan Kaedah Penyelidikan FC30301

Kem Perhutanan

(3 Jam Kredit)

 

 

 

TERAS PROGRAM (62 JAM)

FL10103

Perlindungan Hutan

(3 Jam Kredit)

FK10202

Pengenalan Kepada Produk Utama Hutan FK10403

Sains Kayu

(5 Jam Kredit)

FS20103

Survei

FS20303

Pengurusan dan Pemuliharaan Biodiversiti

(6 Jam Kredit)

FS20203

Pengurusan Kebakaran Hutan FS20403

Silvikultur

FS20603

Inventori Hutan

FP20203

Zoologi dan Pengurusan Hidupan Liar (12 Jam Kredit)

FS30103

Pengurusan Hutan I FS30303

Perhutanan Antarabangsa dan Serantau FS30503

Kejuruteraan Hutan FP30103

Sistem Maklumat Geografi

(12 Jam Kredit)

 

 

 

 

 

 

FS30202

Pensijilan Hutan dan Produk Kayu

FS30403

Penilaian Hutan

FS30603

Pengurusan Hutan II FS30803

Projek I

(11 Jam Kredit)

FS40103

Perhutanan Komuniti dan Pengembangan Hutan

FS40302

Seminar:

Topik-Topik Khas

FS40503

Polisi dan Perundangan Hutan FS40703

Projek II

FK40102

Perdagangan Kayu

(13 Jam Kredit)

 

LATIHAN INDUSTRI (12 JAM)

 

 

 

 

 

 

 

FS40212

Latihan Industri

(12 Jam Kredit)

**ELEKTIF (12 JAM)

 

 

FX2XXX3

Kursus Elektif

(3 Jam Kredit)

FX2XXX3

Kursus Elektif

(3 Jam Kredit)

 

FX3XXX3

Kursus Elektif

(3 Jam Kredit)

FX3XXX3

Kursus Elektif

(3 Jam Kredit)

 

 

 

JUMLAH

127 JAM KREDIT

 

16

 

20

 

17

 

17

 

18

 

14

 

13

 

12