Taman Alam Semulajadi dan Rekreasi

Diterbitkan: Jumaat, 28 Oktober 2016

Matlamat program adalah untuk mendidik dalam memelihara dan mengurus alam semulajadi dengan kefahaman tentang fungsi serta nilai ekosistem hutan dan berkeupayaan dalam menangani sains beserta seni perancangan dan pengurusan taman alam semulajadi, aktiviti-aktiviti rekreasi dan pelancongan berasaskan alam semula jadi secara mapan

PROSPEK KERJAYA
Pengurus Taman, Pemuliharaan Hutan, Pengusaha/ Perunding Landskap, Perunding/ Pegawai Tapak Semaian, Pegawai Aktiviti Rekreasi/ Pelancongan, Pegawai Perhutanan dan Perunding Impak Alam Sekitar