Facebook youtube

MAKMAL EKOSISTEM TROPIKA
Penyelaras  : Muhammad Ali Syed Hussein
Staf Makmal : Herman Musana

 

Makmal Ekosistem Tropika biasanya digunakan untuk tujuan pengajaran dan kelas praktikal bagi pelajar-pelajar di IPMB. Penyelidikan dalam koleksi dan pengawetan hidupan laut dijalankan di makmal ini. Ia turut dilengkapi dengan peralatan asas seperti oven, mikroskop, penimbang dan lain-lain.