ENGBM

|  Directory  |  Site Map  |  Contact Us  |  Staff  |  Student  |

Support

Panduan Penyediaan Infografik/Artikel JTMK

   Maklumat asas infografik dan artikel

Contoh: laporan, berita atau ringkasan laporan

Sekurang-kurangnya mengandungi maklumat berikut:

1. What? (Apa?)

  • Pengenalan, tujuan, objektif.

2. When? (Bila?)

  • Bila sistem/peralatan boleh digunakan/ digunapakai

3. Why? (Kenapa?)

  • Kebaikan/kenapa perlu/mesti/digalakkan untuk digunakan.

4. Where? (Dimana?)

  • Dimana (URL, laman web) boleh diakses.

5. How (Bagaimana?)

  • Bagaimana peralatan/sistem ini digunakan/dilaksanakan.