AHLI JAWATANKUASA INDUK KESUMBA

Penaung

Yang Amat Berbahagia Toh Puan Datin Seri Panglima Hajah Norlidah Datuk R.M. Jasni


Penasihat

Prof. Datuk Dr. Mohd. Harun Bin Abdullah


Yang DiPertua

Datin Baidah Ibrahim


Timb. Yang DiPertua

Puan Roha Asmara


Setiausaha Kehormat

Cik Norti Hj. Sirin


Pen. S/U Kehormat

Puan Norazah Hamzah


Bendahari Kehormat

Puan Silawati Khamis


Penolong Bendahari Kehormat

Cik Liana Nasir


KETUA-KETUA BIRO


Pendidikan dan Pelajaran

Puan Stella @ Nurul Martini Gontol

Ekonomi dan Kepenggunaan

Puan Siti Aysha Rainawaty Abd Rashid

Hal Ehwal Agama dan Kebajikan

Puan Siti Khadizah Yaakub

Kesenian dan Kebudayaan

Cik Harniwanty Ahmad Ali

Penerangan dan Perhubungan

Puan Feria Lee

Sukan, Sosial dan Rekreasi

Cik Erna Jefren

Pengerusi KESUMBA KAL

Puan Hayati Salleh Baihaki

Juruaudit

Puan Saima Ismail
Dr. Noor Fzlinda Fabeil

Pemegang Amanah

Dr Noraini Abdullah
Dr Maryama Berbiche