CARTA ORGANISASI

Penaung

Yang Amat Berbahagia Toh Puan Datin Seri Panglima Hajah Norlidah Datuk R.M. Jasni


Penasihat

Prof. Datuk Dr. Mohd. Harun Bin Abdullah


Yang DiPertua

Datin Baidah Ibrahim


Timb. Yang DiPertua

Puan Roha Asmara


Setiausaha Kehormat

Cik Norti Hj. Sirin


Pen. S/U Kehormat

Puan Norazah Hamzah


Bendahari Kehormat

Puan Silawati Khamis


Penolong Bendahari Kehormat

Cik Liana Nasir


KETUA-KETUA BIRO


Pendidikan dan Pelajaran

Puan Stella @ Nurul Martini Gontol


Ekonomi dan Kepenggunaan

Puan Siti Aysha Rainawaty Abd Rashid

Hal Ehwal Agama dan Kebajikan

Puan Siti Khadizah Yaakub


Kesenian dan Kebudayaan

Cik Harniwanty Ahmad Ali


Penerangan dan Perhubungan

Puan Feria Lee


Sukan, Sosial dan Rekreasi

Cik Erna Jefren


Pengerusi KESUMBA KAL

Puan Hayati Salleh Baihaki


Juruaudit

Puan Saima Ismail

Dr. Noor Fzlinda Fabeil


Pemegang Amanah

Dr Noraini Abdullah

Dr Maryama Berbiche


Puteri Kesumba

Puan Nurul Izza Nordin