SENARAI EXCO KESUMBA 2017-2019

Penaung

Yang Amat Berbahagia Toh Puan Datuk Seri Panglima Hajah Norlidah Tan Sri Datuk R.M. Jasni

Penasihat

Ybhg. Prof Datuk Dr. D Kamarudin D. Mudin

Yang Dipertua

Ybhg. Datin Roha Asmara

Timb. Yang Dipertua

Dr. Aza Sherin Mohamad Yusuff

Setiausaha Kehormat

Puan Stella @ Nurul Martini Gontol

Pen. S/U Kehormat

Puan Nurul Izza Md Nordin

Bendahari Kehormat

Puan Silawati Khamis

Penolong Bendahari Kehormat

Puan Azian Binti Mohd Harri

 

KETUA-KETUA BIRO

 

Pendidikan dan Pelajaran

Puan Faranizah Taufick

Ekonomi dan Kepenggunaan

Cik Harniwaty Ahmad Ali

Hal Ehwal Agama dan Kebajikan

Puan Norazah Hamzah

Kesenian dan Kebudayaan

Puan Elizabeth Malanjun

Penerangan dan Perhubungan

Puan Feria Lee

Sukan, Sosial dan Rekreasi

Puan Shanty@ Felicia Ripah

Pengerusi KESUMBA KAL

Puan Hayati Salleh Baihaki

Juruaudit

Puan Saima Ismail Dr. Noor Fzlinda Fabeil

Pemegang Amanah

Dr. Noraini Abdullah Puan Mariama Berbiche

Puteri KESUMBA

Puan Siti Zahara Abd Rahim