• Bahasa Melayu (MY)
  • English (UK)

Turnitin

Pengenalan

tii logo

Turnitin merupakan peneraju global dalam menilai kerja pelajar. Perkhidmatan berasaskan cloud-based service ini memeriksa keaslian, pemarkahan dalam talian dan penilaian rakan pensyarah menjimatkan masa dan menyediakan maklum balas kepada pelajar. Salah satu aplikasi pendidikan yang paling meluas di dunia, Turnitin digunakan oleh lebih 10,000 institusi di 135 buah negara untuk menguruskan penyerahan, pengesanan dan penilaian kerja pelajar dalam talian.

 

Teruskan ketii logo
<