• Bahasa Melayu (MY)
  • English (UK)
Pejabat Ketua Pustakawan
Kakitangan Sokongan

Salamah Samat Jamil

Setiausaha Pejabat Kanan
Tel: +6088 - 320000 Samb. 2201
Email: palibrary@ums.edu.my

<