• Bahasa Melayu (MY)
  • English (UK)

Kemudahan

Peti Pemulangan

Perkhidmatan Peti Pemulangan adalah untuk memudahkan pengguna memulangkan bahan diluar masa operasi Perpustakaan. Walau bagaimanapun, bahan-bahan KOLEKSI AM hanya boleh kembali menggunakan perkhidmatan ini dan lain-lain jenis koleksi, sila kembali di Kaunter Sirkulasi.

bookdrp
<