• Bahasa Melayu (MY)
  • English (UK)

Pengenalan

 

Perpustakaan Universiti Malaysia Sabah telah ditubuhkan untuk memberi sokongan kepada pengajaran, pembelajaran, penyelidikan, inovasi dan penerbitan Universiti. Ini adalah selaras dengan misi Perpustakaan Universiti;

Menyediakan sumber dan perkhidmatan yang komprehensif untuk menyokong keperluan universiti dalam pengajaran, pembelajaran, penyelidikan, inovasi dan penerbitan.

Perpustakaan UMS turut menyediakan perkhidmatan di Kampus Cawangan Sandakan, Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan. Sebuah perpustakaan khas juga telah ditubuhkan untuk Sekolah Perubatan yang kini terletak di Blok B. Perpustakaan UMS menggunakan VIRTUA sebagai sistem perpustakaan dan ia boleh diakses 24 jam 7 hari seminggu melalui Portal Perpustakaan.

Visi

Ke arah gedung ilmu tersohor di dunia melalui pembangunan sumber maklumat yang dinamik dan inovatif.

Misi

Menyediakan sumber dan perkhidmatan yang komprehensif bagi menyokong keperluan pembelajaran, pengajaran, pemyelidikan dan inovasi serta penerbitan universiti.

Falsafah

Membina masyarakat terpelajar, cemertang dan berbudaya maju yang berteraskan kepada penguasaan serta kecintaan terhadap ILMU pengetahuan melalui amalan pembacaan dan perrbelajaran sepanjang hayat.

Objektif

  • Membina koleksi bahan dan maklumat yang berkualiti.
  • Menyediakan perkhidmatan yang efisien, efektif, tepat dan mesra pelanggan.
  • Mengoptimumkan penggunaan pelbagai maklumat, kemudahan dan perkhidmatan.
  • Memupuk budaya ilmu dikalangan warga universiti dan masyarakat sekitar.

Piagam Pelanggan

Kami berjanji untuk:

  • Membangunkan koleksi bahan dan maklumat yang berkualiti dan relevan.
  • Menyediakan maklumatyang efisien, elektif dan tepat setiap masa.
  • Memberi khidmat kepada pengguna dengan mesra.
  • Mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif

Moto

"Berkhidmat, Berkualiti"

<