• Bahasa Melayu (MY)
  • English (UK)
Perpustakaan Kampus Sandakan
Kakitangan Profesional
Mohd. Tajuddin Atin

Muhammad Syafaruddin Mahali @ Farie

Pustakawan Kanan, Ketua Perpustakaan Cawangan
Fakulti Pertanian Lestari
Tel: +6089-248100 ext 8188
Emel: msfarie@ums.edu.my
Kakitangan Sokongan

Faizal Masri
Pembantu Pustakawan
Tel: +6089-248100 ext  8188
Email: faizalmas@ums.edu.my

Junainah Sundin
Pembantu Pustakawan
Tel: +6089-248100 ext  8188
Email: junejs@ums.edu.my

Rubiah Adawiyah Mustapha
Pembantu Pustakawan
Tel: +6089-248100 ext  8188
Email: rubiah@ums.edu.my

<