BP34303 PERCUKAIAN TERKHUSUS

No.

Title

Item Location

Call Number

1. All Malaysian Tax Cases, Sweet and Maxwell London.    

2.

CCH Tax Editors (2008), Malaysian Master Tax Gui de, Edisi ke-24. CCH Asia.

   
3. Choong Kwa i Fatt (2008), Advanced Malaysian Taxation Principles and Practices, Edisi ke-9. Infoworld.

 

 

 4.

Jeyapalan Kassipilai (2009). A Comprehensive Guide to Malaysian Taxation Under Self-Assessment System, Edisi ke-3, McGraw Hill.

 

 

5.

Akta Cukai Pendapatan 1967.    

6.

Ketetapan Umum dan Garis panduan dikeluarkan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri.    

7.

Akta Penggalakan Pelaburan 1986.    

8.

Akta Cukai Keuntungan Harta Tanah 1976.    

9.

Akta Cukai Jualan 1972.    

10.

Akta Cukai Perkhidmatan 1975.    

11.

Jurnal Perakaunan.    

12.

Malaysian Law Journals.