PK42403 PROJECT PAPER II

No.

Title

Item Location

Call Number

1.

Abrahams, S. (1998). Satisfaction of participants in university-administred elderhostel programms. Educational Gerontology.

N/A

N/A

2.

Ahmad Mahdzan Ayob (1983). Kaedah Penyelidikan Sosioekonomi: Satu pengenalan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

  • Main Library Special Room

H62. A34

3.

Mohd Majid Konting (1998). Kaedah Penyelidikan Pendidikan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

  • Main Library General Collection

LB1028. M697

4.

Samarudin Rejab & Nazri Abdullah (1982). Panduan Menulis Tesis. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

  • Main Library General Collection

LB2369. S187

5.

Sabitha Marican (2006). Penyelidikan Sains Sosial: Pendekatan Pragmatik. Kuala Lumpur: Edusystem.

N/A

N/A