Bahasa MelayuEnglish (UK)

Corporate Video

Facebook

buletin

Facebook

Buku Peraturan Pentadbiran Universiti Malaysia Sabah (1994 - 2016)

Direktori

JASUMA

Download - Forms

Kategori
Tajuk Muatturun
1. Borang Akuan Elaun Perumahan Wilayah (EPW)
2. Borang Akuan Pegawai ke Atas Penerimaan Wang Tunai Sebagai Gantian bagi Cuti Rehat Yang Tidak Dapat Dihabiskan
3. Borang Pengesahan Pasangan Kerajaan
1. Borang Permohonan Bayaran Ganjaran Kontrak
2. Borang Permohonan bertugas Rasmi Luar Pejabat Jabatan Pendaftar
3. Borang Permohonan Elaun Pakaian Panas Kerana Bertugas / Berkursus di Luar Negara
4. Borang Permohonan Elaun Pemangkuan atau Tanggung Kerja
5. Borang Permohonan Mendapatkan Taraf Penduduk Tetap di Malaysia
6. Borang Permohonan Pemilihan Elaun Perumahan Wilayah (EPW) @ Imbuhan Tetap Perumahan (ITP) bagi Pegawai yang Bertukar Wilayah
7. Borang Permohonan Pendahuluan Perjalanan Dalam & Luar Negara
8. Borang Permohonan Perkhidmatan Mel Rasmi (A & B)
9. Borang Permohonan Perkhidmatan Mel Rasmi (Word)
10. Borang Permohonan Tambahan Nombor Rujukan Fail Universiti Malaysia Sabah
11. Borang Permohonan Tambang Mengunjungi Wilayah Asal
12. Permohonan Cuti Belajar Akademik
13. Permohonan Cuti Belajar Pentadbiran
14. Permohonan Tag Nama
15. Borang Pengesahan Dalam Perkhidmatan (Kakitangan Akademik)
16. Borang Pengesahan Dalam Perkhidmatan (Kakitangan Bukan Akademik)
17. Borang Pelanjutan Kontrak (Kakitangan Akademik)
18. Borang Permohonan Pengangkutan Barang-Barang Bagi Kakitangan Bersara/Tamat Kontrak Dan Di Arah Berpindah
19. Borang Permohonan Peletakan, Tamat Kontrak/Bersara Pilihan
19 (a). Perakuan untuk ditandatangani apabila meninggalkan Perkhidmatan Kerajaan
19 (b). Format Peletakan Jawatan
19 (c). Format Pelepasan Jawatan
20. Borang Permohonan Kemudahan Tambang Belas Ehsan
21. Permohonan Hadiah Pergerakan Gaji
22. Borang Pelanjutan Cuti Belajar Akademik
1. Borang Permohonan Cuti Bersalin
2. Borang Permohonan Cuti Bersalin dan Perakuan Cuti Bersalin
3. Borang Permohonan Cuti Haji
4. Borang Permohonan Cuti Rehat Tahunan
5. Borang Permohonan Cuti Sakit
6. Borang Permohonan Cuti Tanpa Rekod/Gantian (CTR)
7. Borang Permohonan Penambahan Peruntukan Had Rawatan Klinik Panel
8. Borang Permohonan Pengumpulan Baki Cuti Rehat Tahunan Untuk Dibawa Ke Tahun Hadapan /Gantian Cuti Rehat (GCR)
9. Borang Permohonan Pindaan /Membatalkan Cuti Rehat
10. Borang Perubatan 1-14A : Tuntutan Bayaran Balik Rawatan Klinik Bukan Panel (Perubatan sahaja)
11. Permohonan Untuk Bercuti Belajar Staf Pengurusan dan Profesional (Akademik)
12. Tuntutan Balik Bayaran Rawatan (Pergigian sahaja)
13. Borang Pemeriksaan Kesihatan bagi Pegawai Perkhidmatan Awam. (Staf yang berumur 40 tahun dan ke atas)
1. Borang Tuntutan Elaun Tesis
2. Borang Tuntutan Melapor Diri
3. Tuntutan Balik Bayaran Bagi Sendiri/Pasangan/ Tanggungan
4. Tuntutan Pertukaran Keluar Stesen
5. Tuntutan Perpindahan Rumah (LPPSA)
6. Borang Tuntutan Bantuan Pembelian Alat Komunikasi Mudah Alih
7. Borang Tuntutan Bayaran Balik Belian Kasut Pakaian Seragam
8. Borang Pengesahan Bantuan Upah Jahit
9. Borang Tuntutan Yuran Keahlian
1. PKPA Bilangan 8 Tahun 1991
2. Senarai Semak FM
3. Senarai Semak MPK
4. Standard Cover Fail Meja
5. Standard Cover Manual Prosedur Kerja (MPK)
6. Standard Format FM
7. Standard Format MPK
1. Borang Permohonan Melakukan Pekerjaan Luar
2. Borang Maklumat Pembayaran Elaun Negara
3. Borang Pengisytiharan Harta
4. Borang Pencalonan Darjah kebesaran Bintang dan Pingat Persekutuan Dan Negeri-Negeri Bagi Kakitangan UMS
5. Borang Tempahan Tiket Penerbangan
6. SPU Appraisal Form 2010 ( Medical Lecturer ) - Teachers Performance Evaluation Form
7. Waktu Bekerja Berperingkat (WBB)
8. Borang Maklum Balas Pelanggan Terhadap Perkhidmatan Jabatan Pendaftar
9. Borang Lapor Diri Tamat Cuti Belajar
10. Borang Tempahan Tiket Penerbangan Tamat Cuti Belajar
11. Borang Laporan Kemajuan Kursus (LKK)