Bil. Tajuk Muatturun
Bil.1/2019  Pelaksanaan Jom Sihat UMS
Bil. 2/2019 Carta Organisasi Universiti Malaysia Sabah (Versi Ketujuh)
Bil. 3/2019 Garis Panduan Pengurusan Kunci Keselamatan Universiti Malaysia Sabah
Bil. 4/2019 Pemasangan Bendera Antarabangsa di Setiap FakultBil. 5i dan Institut dalam Universiti Malaysia Sabah
Bil. 5/2019 Cuti Tanpa Rekod Sempena Perayaan Good Friday Bagi Kakitangan Yang Menganut Agama Kristian
Bil. 6/2019 Garis Panduan Permohonan, Pembekalan dan Reka Bentuk Kad Staf, Pelajar, Pekerja Syarikat Kontrak dan Pelatih Universiti Malaysia Sabah [Pindaan 2019]
Bil. 7/2019 Garis Panduan Penggunaan Aplikasi Business Whatsapp Sebagai Kaedah Berkomunikasi Dengan Pelanggan Universiti Malaysia Sabah.
Bil. 8/2019 Hari Kelepasan Am Tambahan Pada 30 Julai 2019 Sempena Istiadat Pertabalan Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong XVI
Bil. 9/2019 Waktu Bekerja Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Yang Mempunyai Anak-Anak Kurang Upaya (OKU)