Bahasa MelayuEnglish (UK)

Corporate Video

Facebook

buletin

Facebook

Buku Peraturan Pentadbiran Universiti Malaysia Sabah (1994 - 2016)

Direktori

JASUMA

Senarai Garis Panduan / Peraturan Yang Digunapakai Di UMS

SENARAI GARIS PANDUAN / PERATURAN YANG DIGUNAPAKAI DI UMS

BIL.

PERKARA

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

1

Garis Panduan Pelantikan Kakitangan Akademik Universiti Malaysia Sabah

2

Garis Panduan Pelantikan Kakitangan Akademik Universiti Malaysia Sabah (Dasar Pelantikan Pesara) – Pindaan

3

Garis Panduan Pengurusan Felo Penyelidik Dan Felo Penyelidikan Bersekutu UMS

4

Garis Panduan Kenaikan Pangkat Guru Bahasa Secara Fleksi Universiti Malaysia Sabah

5

Pindaan Garis Panduan Kenaikan Pangkat Kakitangan Akademik Universiti Malaysia Sabah

6

Kod Etika Ahli Akademik Universiti Malaysia Sabah (Pindaan Tahun 2013)

7

Garis Panduan Pentaksiran dan Penilaian Akademik UMS

8

Kaedah Pengajian Prasiswazah UMS 2014

9

Kaedah Pengajian Program Asasi Sains UMS

10

Kaedah Pengajian Pascasiswazah UMS

11

Peraturan dan Garis Panduan Bagi Pelantikan Profesor Adjung (Pindaan)

12

Peraturan dan Garis Panduan Bagi Pelantikan Tenaga Pengajar Pelawat (Pindaan)

13

Peraturan dan Garis Panduan Bagi Pelantikan Felo (Pindaan)

14

Peraturan dan Garis Panduan Bagi Pelantikan Pemeriksa Luar (Pindaan)

15

Peraturan dan Garis Panduan Bagi Pelantikan Penilai Luar (Pindaan)

16

Peraturan dan Garis Panduan Pelantikan Pensyarah Kehormat Sekolah Perubatan (Pindaan)

17

Garis Panduan Pelantikan Felo Bersekutu dan Karyawan Tamu (Pindaan)

18

Garis Panduan Kenaikan Pangkat (Pentadbiran dan Iktisas)

PENYELIDIKAN

1

Garis Panduan Pengurusan Persidangan UMS

2

Garis Panduan Kos Pengurusan Penyelidikan UMS

3

Pindaan Garis Panduan Pasca Post Doktoral UMS

4

Researher’s Guidelines On Code Of Practice For The Care And Use Of Animals For Scientific Purposes

PENTADBIRAN AM

1

Garis Panduan Penubuhan Jawatankuasa Pemilih Untuk Pelantikan Timbalan-Timbalan Naib Canselor di Institusi Pengajian Tinggi Di Malaysia

2

Kod Tatakelakuan Aktiviti-Aktiviti Politik di Dalam Kampus Untuk Pelajar Universiti Malaysia Sabah

3

Garis Panduan Penubuhan dan Pengurusan Pusat Kecemerlangan UMS

4

Dasar Penjanaan Pendapatan UMS

5

Garis Panduan Pelan Penggantian
(Succession Planning) Universiti Malaysia Sabah

6

Peraturan Lalu Lintas Di Dalam Kampus UMS

7

Pindaan Peraturan-Peraturan Pemilihan Majlis Perwakilan Pelajar (MPP) UMS

8

Dasar Integriti UMS

9

Garis Panduan Lembaga Pengarah Universiti Malaysia Sabah (Pindaan 2016)