Bahasa MelayuEnglish (UK)

Corporate Video

Facebook

buletin

Facebook

Buku Peraturan Pentadbiran Universiti Malaysia Sabah (1994 - 2016)

Direktori

JASUMA

Terima Kasih YBhg. Datuk K Y Mustafa

Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada Datuk KY Mustafa atas segala jasa bakti dan sumbangan selama ini sebagai Pengerusi Lembaga Pengarah UMS.