Bahasa MelayuEnglish (UK)

Corporate Video

Facebook

JASUMA

buletin

Facebook

Buku Peraturan Pentadbiran Universiti Malaysia Sabah (1994 - 2016)

Direktori

Bahagian Pengurusan Maklumat

BAHAGIAN PENGURUSAN MAKLUMAT

Bahagian Pengurusan Maklumat  merupakan bahagian yang bertanggungjawab dalam pembangunan sistem dan aplikasi di setiap bahagian Pendaftar bagi memudahkan kakitangan dan pelajar mendapatkan info dan maklumat pendaftar.

Selain itu, bahagian ini juga menjadi pusat rujukan maklumat utama Universiti dan pihak luar dan seterusnya menjadi pusat pengumpulan data Universiti.

Visi

Menjadi penyimpan maklumat universiti secara holistik.

Misi

Mengumpul, memproses dan menyediakan maklumat universiti secara elektronik untuk dijadikan sumber rujukan yang sentiasa kemaskini dan releven.

Objektif

 1. Menyelaras, mengumpul dan mengesahkan data yang terdapat diseluruh JFPIU Universiti Malaysia Sabah
 2. Menyediakan sistem aplikasi ICT bagi membantu dalam pemprosesan data universiti yang tepat dan sentiasa boleh dicapai
 3. Mengurus data universiti yang sentiasa kemaskini dan tepat kepada seluruh warga universiti dan pihak luar
 4. Menyediakan dan menyelenggara Sistem Maklumat Sumber Manusia yang memenuhi keperluan pelanggan
 5. Memastikan persekitaran kerja Jabatan Pendaftar ke arah penggunaan elektronik (ICT) secara menyeluruh
 6. Menyediakan kandungan kreatif Jabatan Pendaftar yang interaktif dan berinformatif

  Terbahagi kepada dua(2) Sektor;

  1. Sektor Pengurusan Maklumat

  2. Sektor Pembangunan Aplikasi