Presiden PERISAI 2014 - 2016

Dr. Mohd Khairuddin Abdullah @ Jerry

presiden

Salam Sejahtera, Salam 1 UMS, dan salam EcoCampus kepada seluruh warga UMS.


Persidangan atau mesyuarat agung (AGM) PERISAI telah berlalu dengan jayanya. Kepada barisan kepemimpinan PERISAI 2014-2016 diucapkan tahniah kerana terpilih menerajui PERISAI bagi tempoh tersebut. Sesungguhnya pemilihan itu adalah suatu amanah yang perlu dilaksanakan dengan penuh iltizam dan kesungguhan. Saya mengambil kesempatan ini untuk merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua ahli yang telah memberi mandat kepada semua barisan kepemimpinan PERISAI 2014-2016.


Warga UMS sekalian wajar menyedari bahawa kita berhadapan dengan cabaran yang cukup mendesak yang memerlukan kita berfikir dan bertindak dengan efesien dan efektif dalam serba serbi. Sebagai staf akademik UMS, tentunya menyedari bahawa tugas mengangkat martabat universiti ini sebagai antara yang tersohor terletak dalam pundak kita. Tanggungjawab akademik bukan semata-mata memberi kuliah, menjalankan penyelidikan, menulis artikel ilmiah atau seumpamanya tetapi juga penglibatan dengan masyarakat dalam ataupun luar UMS. Kakitangan akademik perlu bertanggungjawb terhadap profesion dan profesionalisme mereka. Siapakah yang akan memperdulikan hal ini? Oleh itu saya menyeru agar semua kakitangan akademik UMS bersama-sama memainkan peranan memperkasakan dunia akademia, mencanai citra universiti tercinta dengan menyertai PERISAI sebagai wadah yang bertanggungjawab mengangkat darjat dan martabat profesion kita.  “Kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang bila lagi”

 

Mari kita renungkan bersama bahawa “Kita adalah Apa yang Kita Fikirkan”. Apa yang kita percayai dan yakini itulah yang kita buat dan lakukan, apa yang kita lakukan atau tidak lakukan akan menjadi "warisan".  Natijahnya  segala yang kita fikir, akan menjadi 'kepercayaan kita' maka kita pasti melakukannya dan menepati hukum ganjaran yakni "Apa Yang Disemai Itulah Yang Dituai"; dan inilah  yang akan menjadi "warisan" yang kita tinggalkan nanti. Mari kita nikmati saat-saat terindah dalam profesion kita.

 

PERISAI dan UMS

Disebalik Nama dan Logo

Perkataan Perisai adalah singkatan nama kepada Persatuan Staf Akademik dan Iktisas, Universiti Malaysia Sabah. Perisai melambangkan iktizam dan komitmen ahli-ahli akademik mempertahankan imej dan maruah UMS, keteguhan dan tidak mudah dirempuh, pemuafakatan semua ahli persatuan, dan berupaya mempertingkatkan tahap profesionalisme ahli.Persatuan Staff Akademik dan Ikhtisas atau ringkasnya PERISAI yang ditubuhkan pada Mac 2007 merupakan sebuah persatuan yang ditubuhkan di bawah Registar of Soceity (ROS) dengan tujuan untuk meningkatkan tahap profesionalisma dan kemajuan kerjaya ahli-ahli akademik, meningkatkan budaya akademik dan keintelektualan ahli-ahli akademik, memastikan kod etika sebagai seorang ahli akademik dipatuhi dari masa ke semasa, berkerjasama dengan semua pihak dari pelbagai lapisan perkhidmatan di UMS dan luar untuk merealisasikan misi dan visi UMS dan; menjaga hal-hal kebajikan ahlinya. Sehingga 2009, PERISAI telah mempunyai seramai 345 ahli dan telah melaksanakan pelbagai aktiviti untuk kecemerlangan UMS