SEKOLAH PERUBATAN UMS
 
    Kakitangan | LatarbelakangProgram pengajian  | Galeri perubatan | Kerjasama&Usahasama | Prasarana | Laman Utama | 
LATARBELAKANG
 

 SEJARAH FAKULTI PERUBATAN UMS

   Universiti Malaysia sabah telah diluluskan oleh kementerian Pendidikan Malaysia melalui surat KM.S(PT)73312/JLD.8/(4) bertarikh 5 April 2002 untuk memulakanpengajianperubatan mulai sesi 2003/2004.Sebelum ini pada tahun1997,pihak Universiti telah menyediakan kajian kemungkinan mengenai cadangan keperluan penubuhan sekolah perubatan di UMS melalui kerjsama dengan Prof.Dr.Richard Godfrey dari Universiti of Southampton.

   Berdasarkan kepada kertas yang dikemukan tersebut,pihak universiti telah mengemukkan kertas cadangan kepada kementerian Pendidikan Malaysia dan kelulusan telah dikemukan kepada pihjak UMS melalui surat yang dinyatakan di atas.

   Universiti Malaysia Sabah telah melantik Dekan perintisnya Prof Dr Osman Ali yang telah menerajui sekolah sejak Mei 2003.Beliau dengan sokongan padu pihak Pengurusan Universiti dan kakitangan sekolah telahberjaya memastikan sekolah ini mampu memulakan sesi pengajaran dengan menerima 32 pelajar tahun pertama pada Jun 2003.

FALSAFAH PENDIDIKAN PERUBATAN UNIVERSITI MALAYSIA SABAH

   Universiti Malaysia Sabah ditubuh dengan tekad untuk mencapai kecermerlangan dalam semua bidang ilmu sehingga mencapai pengiktirafan diperingkat dunia.Bidang perubatan,suatu bidang ilmu yang mulia sangat memerlukan pengiktirafan bukan sahaja dari kalangan pengamal-pengamal perubatan tetapi dari masyarakat setempat dan masyarakat antarabangsa.Untuk mencapai taraf dunia maka pengamal perubatan  perlu dilatih dngan pengetahuan dan teknologi terkini dalam bidang ini. Memandangkan cepatnya perubahan dalam bidang perubatan  dan pendidikan perubatan maka pelajar yang dilatih untuk menjadi  pengamal baru perlu mempunyai pendekatan yang baru dan sesuai dengan zamannya.  

   Universiti Malaysia Sabah bernasib baik kerana ianya dibina disebuah negeri yang mempunyai kekayaan bukan saja dari segi hasil buminya tetapi juga bahan pendidikan untuk pendidikan perubatan. Negeri Sabah juga mempunyai kepelbagaian etnik dengan aras sosioekonomi yang berbeza-beza,kepelbagaian mukabumi dan biodiversiti yang luas dengan corak penyakit tropika yang berlainan dan sumber terapeutik yang banyak, kerrentanan pada penularan penyakit diperingkat antarabangsa dan kepesatan pembangunan serantau. Dengan ciri-ciri ini pastinya UMS mampu meneroka dan menerajui pelbagai bidang perubatan berlandaskan elemen sosial setempat. Sumber ini akan digunakan semaksima yang mugkin untuk pendidikan pelajar diperingkat prasiswazah dan siswazah dan pengembangan ilmu melalui penyeledikan asas dan klinikal. Kedudukan Sekolah Perubatan di  dalam kampus UMS akan memudahkan interaksi pelbagai bidang ilmu dengan mudah dan berkesan demi memajukan pendidikan dan penyelidikan perubatan.

 
   

>>>>

 

 Laman Utama
 Latarbelakang
 Birokrasi 
 Kakitangan
 Program pengajian
 Galeri perubatan
 Kerjasama&Usahasama
 Prasarana
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
copyright Sahri.com, all rights