English (UK)Malay

Program Application

Dokumen Berkaitan MQA

JENIS PERMOHONAN / TYPE OF APPLICATION
PROGRAM BAHARU / NEW PROGRAM AKREDITASI SEMENTARA / PROVISIONAL ACCREDITATION AKREDITASI PENUH / FULL ACCREDITATION SEMAKAN KURIKULUM / CURICULUM REVIEW
 1. FORMAT TABLE 4
 2. KERTAS DASAR JKPA
 3. LAMPIRAN A - Format Kertas Cadangan Permohonan Saringan Awal [Sarana Muda/ Diploma]
 4. Kertas Cadangan Permohonan Program Akademik Baharu  JKPT
 5. MQA-01
 1. Lampiran 1 Borang Permohonan Mendapatkan Perakuan Akreditasi Sementara
 2. MQA-01
 3. Borang A Akreditasi Sementara COPPA Edisi 2 
 1. Borang B Akreditasi
 2. MQA 02 - PROGRAMME INFORMATION - SELF REVIEW REPORT
 1. Borang B - Akreditasi
 2. format kertas kerja permohonan semakan kurikulum untuk pertimbangan JKPT
 3. Lampiran 1-1 PEO dan PLO
 4. Lampiran 1-2 Matriks CLO Vs PLO
 5. Lampiran 1-3 Rubrik penilaian KI
 6. Lampiran 3-1 Matriks PEO Vs PLO
 7. Lampiran 3 2 Matriks Kursus vs PLO
 8. Lampiran 3 3 Matriks Kursus vs Taxonomy
 9. Lampiran 3-4 Matriks Kursus vs KI
 10. Lampiran 3-5a Matriks Kursus vs SLT
 11. Lampiran 3-6 Kajian Pasaran BM BI
 12. Lampiran 3-7 Struktur Kurikulum
 13. Lampiran 3-8 JPP Mengikuti Aktiviti Pengajaran Pembelajaran Bagi Kursus
 14. lampiran 3-9 Silibus
 15. Lampiran4-1 Jadual Perbandingan Kurikulum Lama dan Baharu Selepas Semakan
 16. Lampiran 4-2 RINGKASAN EKSEKUTIF Semakan Kurikulum
 17. Kandungan Fail Kursus
 18. Senarai Semak Fail Kursus

 

 

National Education Code (NEC) MANUAL

Please click link below

https://drive.google.com/open?id=0B0ByMrmDJBG1TkdiLV9DaEJMeU0