Please wait while JT SlideShow is loading images...
DSC 0070
 
Selamat datang ke Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar (PKPP), Universiti Malaysia Sabah. PKPP ditubuhkan pada 1hb Jun 2002 dengan dasar dan falsafahnya bagi melahirkan mahasiswa yang seimbang dari aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani, membangunkan ketahanan fizikal, mental dan spiritual pelajar, serta menanamkan semangat keyakinan dan cekal menghadapi cabaran. Pada setiap semester, PKPP menangani perlaksanaan pengajaran dan pembelajaran program kokurikulum yang diikuti oleh purata 2500 pelajar di Kampus Induk kota Kinabalu dan Kampus Antarabangsa Labuan. Berbagai kursus di tawarkan melalui komponen Kebudayaan dan Kesenian, Sukan dan Rekreasi, Kepimpinan dan Kemasyarakatan, Bisnes, Agrotek dan Teknologi serta badan beruniform. Tawaran-tawaran kursus ini bertujuan melahirkan graduan universiti yang holistik lagi cemerlang bersandarkan penguasaan ilmu-ilmu kemahiran professional dan kemahiran insaniah yang mampan.
 
 
 
             

Announcement

Jadual Kuliah boleh diperolehi Laman Web PKPP di (Pautan Lain)

More Info


Taklimat Ketua Pengawas/Pengawas Peperiksaan Kursus Kokurikulum Semester 1 Sesi 1 Sesi 2013/2014 Akan Diadakan Pada 14 Disember 2013 Jam 12.00 Tengahari Di Bankuasi.

More Info


Majlis Pelancaran Sempena Ulangtahun 20 Tahun Penubuhan Ums.
Diadakan Pada 01 Januari 2014
Jam 7.00 Pagi
Tempat Dataran Dewan Canselor.

More Info


Mesyuarat pengesahan gred keputusan peperiksaan kursus kokurikulum semester 1 sesi 2013/2014 akan diadakap pada:21 dan 22 Januari 2014

Link


Jadual Kuliah boleh diperolehi Laman Web PKPP di (Pautan Lain)

More Info


Taklimat Ketua Pengawas/Pengawas Peperiksaan Kursus Kokurikulum Semester 1 Sesi 1 Sesi 2013/2014 Akan Diadakan Pada 14 Disember 2013 Jam 12.00 Tengahari Di Bankuasi.

More Info


Majlis Pelancaran Sempena Ulangtahun 20 Tahun Penubuhan Ums.
Diadakan Pada 01 Januari 2014
Jam 7.00 Pagi
Tempat Dataran Dewan Canselor.

More Info


Mesyuarat pengesahan gred keputusan peperiksaan kursus kokurikulum semester 1 sesi 2013/2014 akan diadakap pada:21 dan 22 Januari 2014

Link


Jadual Kuliah boleh diperolehi Laman Web PKPP di (Pautan Lain)

More Info


Taklimat Ketua Pengawas/Pengawas Peperiksaan Kursus Kokurikulum Semester 1 Sesi 1 Sesi 2013/2014 Akan Diadakan Pada 14 Disember 2013 Jam 12.00 Tengahari Di Bankuasi.

More Info


Majlis Pelancaran Sempena Ulangtahun 20 Tahun Penubuhan Ums.
Diadakan Pada 01 Januari 2014
Jam 7.00 Pagi
Tempat Dataran Dewan Canselor.

More Info


Mesyuarat pengesahan gred keputusan peperiksaan kursus kokurikulum semester 1 sesi 2013/2014 akan diadakap pada:21 dan 22 Januari 2014

Link


Jadual Kuliah boleh diperolehi Laman Web PKPP di (Pautan Lain)

More Info


Taklimat Ketua Pengawas/Pengawas Peperiksaan Kursus Kokurikulum Semester 1 Sesi 1 Sesi 2013/2014 Akan Diadakan Pada 14 Disember 2013 Jam 12.00 Tengahari Di Bankuasi.

More Info


Majlis Pelancaran Sempena Ulangtahun 20 Tahun Penubuhan Ums.
Diadakan Pada 01 Januari 2014
Jam 7.00 Pagi
Tempat Dataran Dewan Canselor.

More Info


Mesyuarat pengesahan gred keputusan peperiksaan kursus kokurikulum semester 1 sesi 2013/2014 akan diadakap pada:21 dan 22 Januari 2014

Link


Jadual Kuliah boleh diperolehi Laman Web PKPP di (Pautan Lain)

More Info


Taklimat Ketua Pengawas/Pengawas Peperiksaan Kursus Kokurikulum Semester 1 Sesi 1 Sesi 2013/2014 Akan Diadakan Pada 14 Disember 2013 Jam 12.00 Tengahari Di Bankuasi.

More Info


Majlis Pelancaran Sempena Ulangtahun 20 Tahun Penubuhan Ums.
Diadakan Pada 01 Januari 2014
Jam 7.00 Pagi
Tempat Dataran Dewan Canselor.

More Info


Mesyuarat pengesahan gred keputusan peperiksaan kursus kokurikulum semester 1 sesi 2013/2014 akan diadakap pada:21 dan 22 Januari 2014

Link


Jadual Kuliah boleh diperolehi Laman Web PKPP di (Pautan Lain)

More Info


Taklimat Ketua Pengawas/Pengawas Peperiksaan Kursus Kokurikulum Semester 1 Sesi 1 Sesi 2013/2014 Akan Diadakan Pada 14 Disember 2013 Jam 12.00 Tengahari Di Bankuasi.

More Info


Majlis Pelancaran Sempena Ulangtahun 20 Tahun Penubuhan Ums.
Diadakan Pada 01 Januari 2014
Jam 7.00 Pagi
Tempat Dataran Dewan Canselor.

More Info


Mesyuarat pengesahan gred keputusan peperiksaan kursus kokurikulum semester 1 sesi 2013/2014 akan diadakap pada:21 dan 22 Januari 2014

Link


Jadual Kuliah boleh diperolehi Laman Web PKPP di (Pautan Lain)

More Info


Taklimat Ketua Pengawas/Pengawas Peperiksaan Kursus Kokurikulum Semester 1 Sesi 1 Sesi 2013/2014 Akan Diadakan Pada 14 Disember 2013 Jam 12.00 Tengahari Di Bankuasi.

More Info


Majlis Pelancaran Sempena Ulangtahun 20 Tahun Penubuhan Ums.
Diadakan Pada 01 Januari 2014
Jam 7.00 Pagi
Tempat Dataran Dewan Canselor.

More Info


Mesyuarat pengesahan gred keputusan peperiksaan kursus kokurikulum semester 1 sesi 2013/2014 akan diadakap pada:21 dan 22 Januari 2014

Link


Jadual Kuliah boleh diperolehi Laman Web PKPP di (Pautan Lain)

More Info


Taklimat Ketua Pengawas/Pengawas Peperiksaan Kursus Kokurikulum Semester 1 Sesi 1 Sesi 2013/2014 Akan Diadakan Pada 14 Disember 2013 Jam 12.00 Tengahari Di Bankuasi.

More Info


Majlis Pelancaran Sempena Ulangtahun 20 Tahun Penubuhan Ums.
Diadakan Pada 01 Januari 2014
Jam 7.00 Pagi
Tempat Dataran Dewan Canselor.

More Info


Mesyuarat pengesahan gred keputusan peperiksaan kursus kokurikulum semester 1 sesi 2013/2014 akan diadakap pada:21 dan 22 Januari 2014

Link


Jadual Kuliah boleh diperolehi Laman Web PKPP di (Pautan Lain)

More Info


Taklimat Ketua Pengawas/Pengawas Peperiksaan Kursus Kokurikulum Semester 1 Sesi 1 Sesi 2013/2014 Akan Diadakan Pada 14 Disember 2013 Jam 12.00 Tengahari Di Bankuasi.

More Info


Majlis Pelancaran Sempena Ulangtahun 20 Tahun Penubuhan Ums.
Diadakan Pada 01 Januari 2014
Jam 7.00 Pagi
Tempat Dataran Dewan Canselor.

More Info


Mesyuarat pengesahan gred keputusan peperiksaan kursus kokurikulum semester 1 sesi 2013/2014 akan diadakap pada:21 dan 22 Januari 2014

Link


Jadual Kuliah boleh diperolehi Laman Web PKPP di (Pautan Lain)

More Info


Taklimat Ketua Pengawas/Pengawas Peperiksaan Kursus Kokurikulum Semester 1 Sesi 1 Sesi 2013/2014 Akan Diadakan Pada 14 Disember 2013 Jam 12.00 Tengahari Di Bankuasi.

More Info


Majlis Pelancaran Sempena Ulangtahun 20 Tahun Penubuhan Ums.
Diadakan Pada 01 Januari 2014
Jam 7.00 Pagi
Tempat Dataran Dewan Canselor.

More Info


Mesyuarat pengesahan gred keputusan peperiksaan kursus kokurikulum semester 1 sesi 2013/2014 akan diadakap pada:21 dan 22 Januari 2014

Link


Jadual Kuliah boleh diperolehi Laman Web PKPP di (Pautan Lain)

More Info


Taklimat Ketua Pengawas/Pengawas Peperiksaan Kursus Kokurikulum Semester 1 Sesi 1 Sesi 2013/2014 Akan Diadakan Pada 14 Disember 2013 Jam 12.00 Tengahari Di Bankuasi.

More Info


Majlis Pelancaran Sempena Ulangtahun 20 Tahun Penubuhan Ums.
Diadakan Pada 01 Januari 2014
Jam 7.00 Pagi
Tempat Dataran Dewan Canselor.

More Info


Mesyuarat pengesahan gred keputusan peperiksaan kursus kokurikulum semester 1 sesi 2013/2014 akan diadakap pada:21 dan 22 Januari 2014

Link


Jadual Kuliah boleh diperolehi Laman Web PKPP di (Pautan Lain)

More Info


Taklimat Ketua Pengawas/Pengawas Peperiksaan Kursus Kokurikulum Semester 1 Sesi 1 Sesi 2013/2014 Akan Diadakan Pada 14 Disember 2013 Jam 12.00 Tengahari Di Bankuasi.

More Info


Majlis Pelancaran Sempena Ulangtahun 20 Tahun Penubuhan Ums.
Diadakan Pada 01 Januari 2014
Jam 7.00 Pagi
Tempat Dataran Dewan Canselor.

More Info


Mesyuarat pengesahan gred keputusan peperiksaan kursus kokurikulum semester 1 sesi 2013/2014 akan diadakap pada:21 dan 22 Januari 2014

Link


Jadual Kuliah boleh diperolehi Laman Web PKPP di (Pautan Lain)

More Info


Taklimat Ketua Pengawas/Pengawas Peperiksaan Kursus Kokurikulum Semester 1 Sesi 1 Sesi 2013/2014 Akan Diadakan Pada 14 Disember 2013 Jam 12.00 Tengahari Di Bankuasi.

More Info


Majlis Pelancaran Sempena Ulangtahun 20 Tahun Penubuhan Ums.
Diadakan Pada 01 Januari 2014
Jam 7.00 Pagi
Tempat Dataran Dewan Canselor.

More Info


Mesyuarat pengesahan gred keputusan peperiksaan kursus kokurikulum semester 1 sesi 2013/2014 akan diadakap pada:21 dan 22 Januari 2014

Link


Jadual Kuliah boleh diperolehi Laman Web PKPP di (Pautan Lain)

More Info


Taklimat Ketua Pengawas/Pengawas Peperiksaan Kursus Kokurikulum Semester 1 Sesi 1 Sesi 2013/2014 Akan Diadakan Pada 14 Disember 2013 Jam 12.00 Tengahari Di Bankuasi.

More Info


Majlis Pelancaran Sempena Ulangtahun 20 Tahun Penubuhan Ums.
Diadakan Pada 01 Januari 2014
Jam 7.00 Pagi
Tempat Dataran Dewan Canselor.

More Info


Mesyuarat pengesahan gred keputusan peperiksaan kursus kokurikulum semester 1 sesi 2013/2014 akan diadakap pada:21 dan 22 Januari 2014

Link


Jadual Kuliah boleh diperolehi Laman Web PKPP di (Pautan Lain)

More Info


Taklimat Ketua Pengawas/Pengawas Peperiksaan Kursus Kokurikulum Semester 1 Sesi 1 Sesi 2013/2014 Akan Diadakan Pada 14 Disember 2013 Jam 12.00 Tengahari Di Bankuasi.

More Info


Majlis Pelancaran Sempena Ulangtahun 20 Tahun Penubuhan Ums.
Diadakan Pada 01 Januari 2014
Jam 7.00 Pagi
Tempat Dataran Dewan Canselor.

More Info


Mesyuarat pengesahan gred keputusan peperiksaan kursus kokurikulum semester 1 sesi 2013/2014 akan diadakap pada:21 dan 22 Januari 2014

Link


Jadual Kuliah boleh diperolehi Laman Web PKPP di (Pautan Lain)

More Info


Taklimat Ketua Pengawas/Pengawas Peperiksaan Kursus Kokurikulum Semester 1 Sesi 1 Sesi 2013/2014 Akan Diadakan Pada 14 Disember 2013 Jam 12.00 Tengahari Di Bankuasi.

More Info


Majlis Pelancaran Sempena Ulangtahun 20 Tahun Penubuhan Ums.
Diadakan Pada 01 Januari 2014
Jam 7.00 Pagi
Tempat Dataran Dewan Canselor.

More Info


Mesyuarat pengesahan gred keputusan peperiksaan kursus kokurikulum semester 1 sesi 2013/2014 akan diadakap pada:21 dan 22 Januari 2014

Linkerespon2150

   facebook pkpp

Members : 4
Content : 37
Content View Hits : 19838
mygovoverkptlogoovermscovermampuoverimalaysiaoverkristeoversirimover2 1jommasukuovermeiptaover

Privacy Policy|Security Policy|Disclaimer|Clients Charter|Webmaster

UMTP © 2012 Copyright (UMS)

Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar,Universiti Malaysia Sabah,Bangunan Dewan Canselor, Beg Berkunci 2073, 88999 Kota Kinabalu, Sabah.

No.Telefon: 088 320 000 samb. 4337/4108/4106/4107/4104 8145 Faks: 088-320885 Email: pkpp@ums.edu.my