Bahasa MelayuEnglish (UK)
WELCOME TO THE CENTRE FOR CO-CURRICULUM AND STUDENT DEVELOPMENT
SELAMAT DATANG KE PUSAT KO-KURIKULUM DAN PEMAJUAN PELAJAR
WELCOME TO THE CENTRE FOR CO-CURRICULUM AND STUDENT DEVELOPMENT
SELAMAT DATANG KE PUSAT KO-KURIKULUM DAN PEMAJUAN PELAJAR
WELCOME TO THE CENTRE FOR CO-CURRICULUM AND STUDENT DEVELOPMENT
SELAMAT DATANG KE PUSAT KO-KURIKULUM DAN PEMAJUAN PELAJAR
WELCOME TO THE CENTRE FOR CO-CURRICULUM AND STUDENT DEVELOPMENT
SELAMAT DATANG KE PUSAT KO-KURIKULUM DAN PEMAJUAN PELAJAR
WELCOME TO THE CENTRE FOR CO-CURRICULUM AND STUDENT DEVELOPMENT
SELAMAT DATANG KE PUSAT KO-KURIKULUM DAN PEMAJUAN PELAJAR
WELCOME TO THE CENTRE FOR CO-CURRICULUM AND STUDENT DEVELOPMENT
SELAMAT DATANG KE PUSAT KO-KURIKULUM DAN PEMAJUAN PELAJAR
WELCOME TO THE CENTRE FOR CO-CURRICULUM AND STUDENT DEVELOPMENT
SELAMAT DATANG KE PUSAT KO-KURIKULUM DAN PEMAJUAN PELAJAR

HEBAHAN

FACILITY PROVIDED/ FASILITI YANG DISEDIAKAN

HIGHLIGHT/ UTAMA

Bengkel Training of Trainers Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar
Semester 1 2017/ 2018
Bengkel Training of Trainers Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar
Semester 1 2017/ 2018
Bengkel Training of Trainers Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar
Semester 1 2017/ 2018
Bengkel Training of Trainers Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar
Semester 1 2017/ 2018
Bengkel Training of Trainers Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar
Semester 1 2017/ 2018
Bengkel Training of Trainers Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar
Semester 1 2017/ 2018
Bengkel Training of Trainers Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar
Semester 1 2017/ 2018
Bengkel Training of Trainers Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar
Semester 1 2017/ 2018
Team Building Pusat Kokurikulum Dan Pemajuan Pelajar (Rafting)
11.02.2017

STUDENT DEVELOPMENT ACTIVITY/ AKTIVITI PEMBANGUNAN PELAJAR (UMS-SPRINT)