Bahasa MelayuEnglish (UK)
SELAMAT DATANG KE PUSAT KO-KURIKULUM DAN PEMAJUAN PELAJAR
SELAMAT DATANG KE PUSAT KO-KURIKULUM DAN PEMAJUAN PELAJAR
SELAMAT DATANG KE PUSAT KO-KURIKULUM DAN PEMAJUAN PELAJAR
SELAMAT DATANG KE PUSAT KO-KURIKULUM DAN PEMAJUAN PELAJAR

HEBAHAN

FASILITI YANG DISEDIAKAN

UTAMA

Bengkel Training for Trainer Sesi 2019/ 2020
17.08.2019
Lawatan Penanda Aras Ke UTEM
12.07.2019
Lawatan Penanda Aras Ke UTEM
12.07.2019
Lawatan Penanda Aras Ke UPM
10 - 11.07.2019
Persidangan Kebangsaan Kokurikulum Universiti Malaysia (NUCC)
10 - 11.07.2019
Persidangan Kebangsaan Kokurikulum Universiti Malaysia (NUCC)
10 - 11.07.2019
Persidangan Kebangsaan Kokurikulum Universiti Malaysia (NUCC)
10 - 11.07.2019
Persidangan Kebangsaan Kokurikulum Universiti Malaysia (NUCC)
10 - 11.07.2019
Persidangan Kebangsaan Kokurikulum Universiti Malaysia (NUCC)
10 - 11.07.2019
Persidangan Kebangsaan Kokurikulum Universiti Malaysia (NUCC)
10 - 11.07.2019
Persidangan Kebangsaan Kokurikulum Universiti Malaysia (NUCC)
10 - 11.07.2019
Karnival Mini Kokurikulum Semster 2 Sesi 2018/ 2019
27.04.2019
Karnival Mini Kokurikulum Semster 2 Sesi 2018/ 2019
27.04.2019
Karnival Mini Kokurikulum Semster 2 Sesi 2018/ 2019
27.04.2019
Kursus Training of Trainer Semester 2 Sesi 2018/ 2019
20 - 21.04.2019
Kursus Training of Trainer Semester 2 Sesi 2018/ 2019
20 - 21.04.2019
Kursus Training of Trainer Semester 2 Sesi 2018/ 2019
20 - 21.04.2019
Program HOPE (Holistic Potential Enhancement Program)
15 - 17.03.2019
Program HOPE (Holistic Potential Enhancement Program)
15 - 17.03.2019
Program HOPE (Holistic Potential Enhancement Program)
15 - 17.03.2019

AKTIVITI PEMBANGUNAN PELAJAR

BULETIN

Maklumat Tenaga Pengajar dan Kuliah