Hebahan Keputusan Peperiksaan

Keputusan peperiksaan akhir pelajar Prasiswazah PLUMS yang mempunyai tunggakan baki yuran akan ditahan daripada dipaparkan.