MalayEnglish (UK)

D. EXCELLENCE AND CONSULTATION MANAGEMENT

D. EXCELLENCE AND CONSULTATION MANAGEMENT
NO. 
PARTICULAR
DOCUMENT
1.
 
 
 
 
 
 
  Pengurusan Unit/Pusat Kajian 
 
 
 
 
 
 
 
2.
 
 
 
 
 
  Pelantikan Felo Penyelidik/Felo Penyelidik Bersekutu
 
 
 
 
 
3.
 
 
 
  Malaysia Research Assessment Instrument I (MyRA I)
 
 
 
 
4.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Skim Geran Penyelidikan Pasca Doktoral (PRF)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  15. Borang-Borang Pembukaan Akaun Amanah
 
5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Geran Luar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. Borang-Borang Pembukaan Akaun Amanah
 
 Prepared by:
 Excellence and Consultation Section
 No. Tel. : 088-320000 ext. 613817 / 613823 / 613807