MalayEnglish (UK)

Type Of Intellectual Property

  1. Paten
  2. Perbaharuan utiliti
  3. Cap dagangan
  4. Rekabentuk perindustrian
  5. Petunjuk geografi
  6. Rekabentuk susunatur litar bersepadu
  7. Hak cipta

Source: Perbadanan Harta Intelek Malaysia (MyIPO)