PSAUMS sedang menjalankan pungutan suara dikalangan ahli akademik berkenaan cadangan perlaksanaan skim khairat kematian UMS yang baru. Sila isi borang melalui pautan berikut: https://docs.google.com/a/ums.edu.my/forms/d/1VKwGeriKWVTjlmrw-GBozRMLuHbS0Rpz3J-jO1lfxvM/edit. Anda perlu menggunakan alamat emel UMS untuk mengisi borang tersebut. Tarikh akhir pungutan adalah pada 26 Julai 2016.