Dr. Khairul Anuar Mohamad

Timbalan Presiden

Dr. Razak Mohd Ali Lee

Setiausaha Agung

Dr. Musirin Mosin

Bendahari Agung

En. Mohd Sobri Ismail

Timbalan Setiausaha Agung

Dr. Mohd Hanafi Ahmad Hijazi

Jawatankuasa Multimedia

Dr. Rosmalina Abdul Rashid

Jawatankuasa Kebajikan

Dr. Mohd Nor Azan Abdullah

Jawatankuasa Perkhidmatan dan Libatsama Masyarakat